Daily Archives: Październik 31, 2015

Edukacja dziecka poprzez zabawę.

Wśród wielu pozytywnych aspektów zabawy dla dziecka, jednym z najważniejszych z naszego punktu widzenia, czyli z punktu widzenia rodziców, będzie rzecz jasna możliwość pozyskiwania przez dziecko nowych umiejętności i przyswajania nowej wiedzy w trakcie zabawy. Liczne badania przeprowadzane w wielu krajach wyraźnie dowiodły, iż umysł dziecka jest bardzo chłonny i bardzo sprawnie przyswaja sobie nowa wiedzę, jednakże w czasie szczerej, dobrej zabawy, dziecko jest w stanie przyswoić sobie jeszcze większy zakres wiedzy, co można będzie skutecznie wykorzystać w celu poprawienia jego szans w przyszłości. Sprawdźmy wobec tego w jaki sposób zapewnić naszym dzieciom możliwość nauczenia się czegoś nowego i pożytecznego w czasie zabawy, aby mogły one do kolejnych etapów swojego życia przystępować z pewnym zakresem wiedzy i umiejętności, co stanowczo powinno poprawić ich możliwości, na przykład w szkole.