Wybór ubezpieczenia OC gospodarstwa rolnego.

Każde gospodarstwo rolne powinno posiadać ubezpieczenie OC, które pozwala na komfort w razie zaistnienia jakichkolwiek nieprzewidzianych wypadków. Mowa tutaj przede wszystkim o wypadkach, w których szkodę poniosą osoby trzecie, a którym z tego tytułu należne będzie odszkodowanie. W przypadku braku ubezpieczenia OC, niestety ale rolnik z własnej kieszenie będzie obowiązany wypłacić odszkodowanie. Dlatego też, warto takowe ubezpieczenie posiadać, gdyż do wypadków zawsze dochodzić. Oczywiście w przypadku małych gospodarstw, bowiem w przypadku gospodarstw o powierzchni areału uprawnego powyżej jednego hektara, ubezpieczenie OC jest absolutnie obowiązkowe. Czytaj dalej Wybór ubezpieczenia OC gospodarstwa rolnego.

Wybór pakietu ubezpieczeń rolnych.

Wykupienie odpowiedniego pakietu ubezpieczenia rolniczego będzie kwestią szalenie istotną przede wszystkim z punktu widzenia samego rolnika, który przecież potrzebuje ubezpieczenia, aby zapewnić sonie maksymalny poziom bezpieczeństwa w trakcie prowadzenia gospodarstwa. Chodzi tutaj głównie o sytuacje awaryjne w trakcie których dochodzi do poważniejszych strat po stronie samego rolnika, bądź też o przypadki, kiedy w toku prowadzenia prac rolniczych dochodzi do strat na mieniu osób trzecich, którym trzeba będzie wypłacić odpowiednie zadośćuczynienie. Przyjrzyjmy się zatem tej kwestii nieco bliżej aby móc umiejętnie wybrać odpowiednie ubezpieczenia dla swojego gospodarstwa, co może się okazać bardzo korzystnym w przyszłości. Czytaj dalej Wybór pakietu ubezpieczeń rolnych.

Polisy ubezpieczeniowe dla rolników.

Wśród wielu różnych obowiązków ciążących na rolnikach, jednym z ważniejszych i bardziej istotnych w kwestii bezpieczeństwa gospodarstwa rolnego, jest obowiązek posiadania polisy ubezpieczeniowej. Jest to obowiązek określony w ustawie, któremu podlegają wszystkie osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne, o łącznej powierzchni powyżej 1ha, które odprowadzają składkę w pełnym lub tez niepełnym wymiarze w związku z prowadzoną działalnością rolniczą. Zobaczmy jednak jak to wszystko wygląda z bliska i jak wpływa na podniesienie poziomu bezpieczeństwa rolników w obliczu różnorodnych zagrożeń. Czytaj dalej Polisy ubezpieczeniowe dla rolników.