Co to jest kredyt?

Pojęcie kredytu zapisane jest w ustawie o prawie bankowym. Zgodnie z zapisami, które są w niej zawarte, bank zobowiązuje się przekazać kredytobiorcy na określony w umowie czas i na ustalony cel określoną kwotę pieniędzy. Kredytobiorca zobowiązuje się z kolei do dotrzymania zasad określonych w umowie, a także spłacania kredytu w wyznaczonych przez bank terminach. O przyznaniu kredytu decyduje w dużej mierze zdolność kredytowa.

Spłata kredytu odbywa się najczęściej w comiesięcznych ratach, a okres kredytu uzależniony jest od rodzaju oraz wielkości pożyczonej kwoty pieniędzy.

Rodzaje kredytów

Rozwój bankowości pozwolił na wyodrębnienie różnych produktów bankowych. Kredyty można podzielić na pięć następujących rodzai:

  • Kredyt hipoteczny – jest udzielany w celu zakupu przez kredytobiorcę nieruchomości lub budowę domu. Jego najbardziej charakterystyczną cechą jest to, że posiada długi okres spłaty, nawet do kilkudziesięciu lat.
  • Kredyt konsolidacyjny – umożliwia połączenie ze sobą kilku zobowiązań finansowych i stworzenie jednej, niższej raty, która będzie spłacana w dłuższym czasie. Jest to rozwiązanie dla osób, które nie radzą sobie ze swoimi zadłużeniami oraz chciałyby obniżyć swoje miesięczne raty w celu odciążenia budżetu domowego.
  • Kredyt konsumpcyjny – pozwala na sfinansowanie potrzeb kredytobiorcy np. zakupu samochodu lub sprzętu elektronicznego. W przypadku takiego kredytu zabezpieczeniem są najczęściej dochody osoby, która zaciąga kredyt, a spłata może trwać od kilku miesięcy do kilku lat.
  • Karta kredytowa – pozwala na wykorzystanie w wyznaczonym czasie kwoty, która ustalił bank. Karta kredytowa powiązana jest bezpośrednio z kontem bankowym i limitem kredytowym.

Jak wygląda procedura kredytowa?

W każdym banku procedura ta może wyglądać podobnie. W zależności od rodzaju kredytu, o jaki się staramy może być mniej lub bardziej wymagająca. Na etapy procedury kredytowej składa się:

  • Złożenie wniosku o kredyt
  • Przyjęcie wniosku i ocena klienta przy pomocy dostarczonych dokumentów
  • Przyznanie decyzji kredytowej
  • Ustalenie warunków
  • Podpisanie umowy kredytowej
  • Uruchomienie kredytu i przelanie środków na konto

Kto może ubiegać się o kredyt?

O kredyt ma prawo ubiegać się każda pełnoletnia osoba jednak, jak się można domyślić, nie jest to jednoznaczne z jego otrzymaniem. Każda osoba, która stara się o kredyt, ma obowiązek dopełnić niezbędnych formalności. Jest to czasochłonne i często bardzo skomplikowane dla osób, które po raz pierwszy chcą wziąć kredyt.

Dodaj komentarz