Nawadnianie amatorskie i profesjonalne.

Nawadnianie ogrodów prywatnych, jak również profesjonalnych upraw rolnych to podstawa, jeśli chcemy uzyskać odpowiednie jakościowo efekty pracy. Chodzi tutaj w szczególności o okres czasu, kiedy będziemy mieć do czynienia z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, z ciągnącym się przez dłuższy okres czasu brakiem opadów atmosferycznych, co może ostatecznie doprowadzić nawet do zniszczenia całego ogrodu czy też wielu hektarów upraw. W takich przypadkach należy zaopatrzyć się w odpowiednio dobrany do danych potrzeb system nawadniania, który będzie gwarantować możliwość dostarczenia roślinom wody, w ilości niezbędnej do prawidłowego ich rozwoju.

Technologie nawadniania.

W każdym przypadku trzeba będzie jednak zastosować odmienne rozwiązania w zakresie nawadniania, bowiem tutaj w zależności od okoliczności, terenu, czy tez dostępu do źródła wody, będą zupełnie różne warunki do prowadzenia nawadniania. Czasami wystarczą zwykłe węże ogrodowe w połączeniu ze zraszaczami, natomiast w innych okolicznościach, trzeba będzie jednocześnie zaopatrzyć się w profesjonalną pompę spalinową, która będzie zasilać nasze zraszacze. Ten drugi przypadek najczęściej mam miejsce w przypadku nawadniania upraw rolnych na wielką skalę, w przypadku pól uprawnych zlokalizowanych stosunkowo daleko od zabudowań gospodarczych, a tym samym od źródła dostępu do wody. W takich przypadkach nawadnianie będzie realizowane przy pomocy zbiorników wodnych, studni głębinowych czy tez wody transportowanej w beczkach na terenie prowadzenia nawadniania. Oczywiście nie zawsze będzie to ekonomicznie uzasadnione, wobec czego w pierwszej kolejności trzeba będzie przeanalizować kosztowność prowadzenia nawadniania, oraz ewentualny poziom strat w przypadku braku prowadzenia nawadniania. Dopiero kiedy okaże się ekonomicznie uzasadnionym prowadzenie nawadniania, można będzie zastanowić się nad wyborem technologii jego przeprowadzenia.

Nawadnianie upraw amatorskich i przydomowych ogrodów.

W kwestii nawadniania przydomowych ogrodów ozdobnych i warzywnych, nie mamy do czynienia z aż tak wielkimi wymaganiami, wobec czego nie zawsze będą tu potrzebne profesjonalne systemy nawadniające. Wyjątkiem będzie posiadanie dość rozległego ogrodu, w którym ręczne prowadzenie nawadniania byłoby zbyt czasochłonne i uciążliwe. Generalnie jednak, wystarczającym rozwiązaniem z reguły tutaj jest system węży ogrodowych i zraszaczy, które można zakupić w bardzo przystępnych cenach. Nawet już za 10 PLN można zakupić jedną sztukę dobrze sprawdzającego się zraszacza ogrodowego o całkiem przyzwoitym zasięgu. Wobec powyższego też, warto też zwrócić uwagę na kwestię właśnie zasięgu nawadniania danego zraszacze, gdyż tutaj trzeba będzie albo dobrać odpowiednią ich ilość, albo zadbać o to, żeby systematycznie przestawiać zraszacz w nowe miejsce. Zdecydowanie najlepszym jednak rozwiązaniem jest zakupienie odpowiedniej ich ilości i stałe usytuowanie w ogrodzie, dzięki czemu możliwe będzie osiągnięcie odpowiedniego poziomu nawadniania na całej powierzchni przydomowego ogrodu, co jest w tym przypadku kwestią nadrzędną do zachowania dobrych warunków wzrostu dla naszych roślin ogrodowych.

Dodaj komentarz