Zaciski hamulcowe w pojazdach.

Jednym ze zdecydowanie najważniejszych elementów w każdym pojeździe samochodowym jest układ hamulcowy, odpowiadający za bezpieczne zatrzymywanie pojazdu. W przypadku pojazdów ciężarowych będziemy mieć jednak do czynienia z układem w stosunku, do którego będziemy mieć większe wymagania niż w przypadku pojazdów osobowych. Wynika to przede wszystkim z faktu tego, iż w pojazdach ciężarowych mamy do czynienia z koniecznością zatrzymania o wiele większej masy całkowitej pojazdu wraz z ładunkiem. Dlatego tez, w tego typu pojazdach układ hamulcowy z reguły będzie w pełni pneumatycznym, gdzie podstawą hamowania będą zaciski hamulcowe skoordynowane z tarczami hamulcowymi. Trzeba tutaj więc szczególną uwagę zwrócić na poprawność pracy całego układu pneumatycznego, oraz na stan techniczny tarcz i zacisków hamulcowych.

Poprawna praca układu pneumatycznego.

Jak już wspomnieliśmy, podstawą bezpieczeństwa zatrzymywania pojazdów ciężarowych będzie prawidłowa praca układu pneumatycznego, oraz dobry stan techniczny zacisków hamulcowych. W trakcie eksploatacji powierzchnia zacisków ulega stałemu zużyciu, toteż należy systematycznie przeprowadzać przegląd techniczny tego elementu, aby w odpowiednim czasie wychwycić ewentualne nieprawidłowości działania. W niektórych przypadkach możliwe będzie jeszcze przeprowadzenie regeneracji zacisków, co jest rozwiązaniem o wiele bardziej przystępnym cenowo. Jednakże należy odpowiednie wcześnie wychwycić uszkodzenia powierzchni zacisków, gdyż w momencie nadmiernego ich zużycia niestety koniecznością będzie kosztowna wymiana zacisków na nowe. Aby możliwa była pełna regeneracja zacisków należy więc systematycznie przeprowadzać rutynowe przeglądy stanu technicznego samych zacisków, jak również pozostałych elementów układu pneumatycznego, aby wyeliminować wszelkie nieprawidłowości działania i rzecz jasna obniżyć koszty eksploatacji.

Przyczyny uszkodzeń zacisków hamulcowych.

Poza kwestia naturalnego zużycia elementów zacisków hamulcowych w toku normalnej eksploatacji, mamy tutaj jeszcze do czynienia z kilkoma innymi przyczynami powstawania uszkodzeń. Najważniejszym elementem wpływającym na pogarszanie się stanu technicznego zacisków, oraz na ich nieprawidłową pracę będzie kwestia nazbyt dużego poziomu wilgotności sprężonego powietrza podawanego przez układ pneumatyczny. Jest to wynikiem wadliwej pracy osuszacza powietrza, który powinien w normalnym działaniu, obniżyć wilgotność sprężonego powietrza do poziomu około 21%, który zapewni bezpieczną pracę, oraz nie będzie wpływać na korodowanie powierzchni zacisków hamulcowych oraz tarcz hamulcowych. W związku z powyższym poza samym przeglądem stanu technicznego zacisków oraz tarcz hamulcowych, koniecznością będzie także systematyczne przeprowadzanie przeglądów technicznych całego układu pneumatycznego ze szczególnym naciskiem na stan techniczny osuszacza powietrza. W przeciwnym przypadku będziemy mieli do czynienia ze stałym uszkadzaniem zacisków oraz tarcz poprzez ich korodowanie, co może stanowić poważne zagrożenie dla bezpiecznego poruszania się pojazdami ciężarowymi po drogach i autostradach.

Dodaj komentarz