Czy ewaluacja POKL jest konieczna?

Badania ewaluacyjne przeprowadza się nie tylko wtedy, gdy chce się sprawdzić skuteczność realizacji projektów lub programów w firmach albo przedsiębiorstwach, choć jest to oczywiście bardzo częsty proces. Badania ewaluacyjne wykorzystuje się również do sprawdzenia skuteczności realizacji programów ogólnokrajowych, wpływających nie na rozwój danej firmy, czy danej placówki, ale raczej całego kraju. Śmiało można więc przyznać, że takie badania ewaluacyjne są ważniejsze, bowiem wszyscy przecież chcemy, żeby w naszym kraju żyło się lepiej, by było więcej miejsc pracy, by tereny wiejskie rozwijały się, by społeczeństwo integrowało się między sobą, jak również by nasza gospodarka funkcjonowała bez zarzutu. Takie cele ma zrealizować właśnie program POKL, czyli Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany przez Europejskie Fundusze Społeczne. Jest to zatem bardzo ważne, by sprawdzić czy program realizowany jest prawidłowo i nikogo nie powinno dziwić to, że realizację tego projektu na bieżąco się sprawdza. Przecież na rozwój wsi, rozwój edukacji i oświaty oraz tworzenie nowych miejsc pracy potrzeba bardzo dużo pieniędzy, a nikt nie chce, by pieniądze te były w jakikolwiek sposób marnotrawione. Badania ewaluacyjne pozwalają stwierdzić, czy realizacja projektu i całego tego programu odbywa się zgodnie z początkowymi założeniami i czy wszystkie cele po kolei są w jego ramach realizowane. Zatem nie można nie przyznać szczerze i otwarcie, że badanie ewaluacyjne programu POKL są jak najbardziej konieczne.

Wykryj błędy, wprowadź zmiany

Badania ewaluacyjne, czy mówiąc krócej po prostu ewaluacja pozwala na sukcesywne sprawdzanie zgodności realizacji projektu z początkowymi założeniami. Jeśli wszystko idzie zgodnie z planem, to oczywiście dobrze. Jeśli natomiast któreś z założeń nie zostało zrealizowane, to ewaluacja to wykryje. Pozostaje jednak pytanie, jak najbardziej słuszne, co wówczas zrobić? Absolutnie nie czekać do zakończenia procesu realizacji całego programu. Ewaluacja jest właśnie po to, by na bieżąco wykrywać w programach usterki i błędy i też na bieżąco je poprawiać i korygować. Dzięki temu można zaoszczędzić sporo czasu. Można również zaoszczędzić sporo pieniędzy, bo realizacja programu z błędami jest bardziej kosztowna, niż realizacja programu w którym na bieżąco błędy i usterki są likwidowane.

Dokładna ewaluacja

Ewaluacja służy również do tego, by dokładnie sprawdzać poszczególne aspekty całego programu POKL. Nie wystarczy przebadać programu tylko ogólnie – warto dowiedzieć się, czy każdy aspekt również realizowany jest zgodnie ze swoimi założeniami. Na przykład ewaluacje 6.1.3 są właśnie po to, by dokładnie zlustrować aspekt odnoszący się do rynku pracy. Jest to jeden z najważniejszych aspektów, zatem ewaluacje 6.1.3 są bardzo istotnymi badaniami. Wszyscy chcemy bowiem, by w naszym kraju było jak najwięcej miejsc pracy i żeby jak najwięcej ludzi tę pracę znajdywało, a nie wyjeżdżało gdzieś „za chlebem”.

Dodaj komentarz