Czyste powietrze a proces lakierniczy.

W toku realizacji prac lakierniczych, zdecydowanie najważniejszym aspektem przekładającym się w bezpośredni sposób na jakość realizowanych prac lakierniczych, jest zapewnienie we wnętrzu pomieszczeń lakierniczych, odpowiedniego poziomu czystości powietrza. Każde, nawet najdrobniejsze zabrudzenie może w bardzo negatywny sposób przełożyć się nie tylko na estetykę wykonywanych prac, ale także na ich jakość, na ich stan techniczny. Zabrudzenia w warstwach lakieru będą osłabiać znacznie całość wykonanych powłok lakierniczych wobec czego , można powiedzieć, iż w celu osiągnięcia dobrej jakości realizowanych prac lakierniczych, koniecznością będzie skuteczne usunięcie wszystkich lotnych zanieczyszczeń z wnętrza pomieszczeń lakierniczych. Zobaczmy zatem, z jakich rozwiązań możemy w tym zakresie skorzystać, aby osiągnąć taki poziom jakości.

Filtracja wstępna.

Pierwszym krokiem do zapewnienia sobie dobrych pod tym względem warunków na warsztacie lakierniczym, jest inwestycja w centralę wentylacyjną, która będzie posiadać odpowiednie filtry przechwytujące wszystkie zanieczyszczenia znajdujące się w powietrza wtłaczanym do wnętrza lakierni. Tego typu systemy wyposażone są także w filtry przechwytujące zanieczyszczenia chemiczne, które odprowadzane są z powietrzem na zewnątrz, a przecież przedostać się do środowiska nie powinny. Tutaj zaś są skrupulatnie wychwytywane celem przekazania ich do utylizacji. Można więc powiedzieć, iż mimo stosunkowo sporych kosztów budowy systemu nawiewno wywiewnego, jest on jednym z podstawowych elementów w tego typu przedsiębiorstwach, zapewniających doskonałe warunki do efektywnej pracy w przemyśle lakierniczym. Musimy przecież pamiętać, iż zarówno pył i kurz, jak również sama mgiełka lakiernicza, będą wpływać negatywnie nie tylko na proces lakierniczy, ale także na bezpieczną i komfortową pracę poszczególnych pracowników. Dlatego też, jest to inwestycja podstawową, w zasadzie w tego typu przypadkach działalności gospodarczej wymaganą.

Filtrowanie wewnętrzne.

Oczywiście musimy pamiętać także o tym, iż nawet najlepszej jakości filtry i najbardziej wydajny zespół nawiewno wywiewny nie będą w stanie zagwarantować nam stu procentowego oczyszczenia powietrza wtłaczanego do wnętrza, toteż powinniśmy zwrócić uwagę na kwestię tego, aby zapewnić sobie dodatkowe, wewnętrzne filtrowanie powietrza. Tutaj można wykorzystać na przykład filtry sufitowe, podłogowe i ścienne, których działanie opiera się na przechwytywaniu osadzających się zanieczyszczeń, wchłanianiu ich do środka, oraz wiązaniu we wnętrzu celem przekazania do utylizacji. Należy tutaj pamiętać o tym, iż każdy dodatkowy etap oczyszczania powietrza roboczego we wnętrzu pomieszczeń lakierniczych będzie wpływać na poprawę jakości realizowanych prac, oraz na lepsze i bardziej komfortowe warunki do realizacji pracy przez poszczególnych pracowników.

Dodaj komentarz