Ekologiczny brykiet z trocin i jego produkcja.

Brykiet z trocin to na chwilę obecną jeden lepszych i bardziej ekologicznych materiałów opałowych, jakimi możemy stosunkowo prosto i szybko zastąpić paliwa kopalne. W toku spalania brykietu z trocin, do atmosfery wydalane jest ośmiokrotnie mniej CO2, niż w przypadku węgla kamiennego, i dwukrotnie mniej niż nawet w przypadku gazu ziemnego. Co prawda gaz ziemny króluje pod względem ilości pyłów zawieszonych, których wydala śladowe ilości przy spalaniu. Możemy więc powiedzieć, iż gaz ziemny i brykiet z trocin w pewnym sensie się w tym przypadku równoważą. Można więc powiedzieć, iż brykiet jest materiałem, którego produkcja jest jak najbardziej wskazana.

Jak wytwarzany jest brykiet z trocin?

Przede wszystkim zacząć trzeba od tego, iż do produkcji brykietu z trocin, niezbędne będą odpowiednie maszyny oraz cała infrastruktura techniczna. Chodzi tutaj głównie o odpowiednio przygotowane pomieszczenia techniczne i magazynowe, które zagwarantują dobre warunki do produkcji i przechowywania tak samego brykietu, jak i materiału wsadowego, czyli trocin. Aby powstał gotowy brykiet z trocin, w pierwszej kolejności trociny muszą być odpowiednio wysuszone. Zawartość wilgoci w trocinach nie powinna przekraczać 10%. Chodzi tutaj o sam proces formowania brykietu. W toku produkcji trociny są prasowane pod wpływem wysokiego ciśnienia i temperatury. W wyniku tego działania, z trocin wyciskana jest naturalna żywica, stanowią w tym przypadku ekologiczne lepiszcze do brykietu. Nadmierne ilości wilgoci w trocinach, doprowadzą do osłabienia wiązania kostek brykietu, a to przekładać się będzie na problemy z magazynowaniem a następnie spalaniem brykietu.

Wilgotność brykietu a jego spalanie.

Jeśli chodzi zaś o samo spalanie brykietu z trocin, to także wilgotność będzie mieć negatywny wpływ na ten proces. Przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę z tego, iż zanim drewno ulegnie zgazowaniu, należy je całkowicie wysuszyć, a więc odparować nadmierną ilość wody. Do tego celu zużywana jest energia cieplna. Im więcej więc wilgoci w brykiecie, tym większe ilości energii cieplnej będą marnowane do odparowania wody z niego. Parująca woda będzie poza tym negatywnie wpływać na żywotność kotła, prowadząc do korodowania jego elementów. Należy mieć więc na uwadze, iż palenie wilgotnym opałem (nie tylko brykietem), będzie prowadzić do szybszego uszkodzenia naszego kotła grzewczego. Stosowanie zaś suchego materiału zapewni nam wydłużenie żywotności kotła. Należy więc pamiętać o tej kwestii, aby spalanie brykietu z trocin odbywało się w optymalnych warunkach i zapewniało nam maksymalne wytwarzanie energii cieplnej bez żadnego jej marnowania.

Podsumowanie

Trzeba więc stwierdzić, iż wdrożenie brykietu z trocin w naszych domowych kotłowniach jest dobrym rozwiązaniem z punktu widzenia przede wszystkim ekologii. Z całą więc pewnością w najbliższym czasie będziemy obserwować wyraźny wzrost zainteresowania tym materiałem opałowym. Zresztą tak samo jak innymi rozwiązaniami w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Dodaj komentarz