Filtracja powietrza w pomieszczeniach lakierni przemysłowej.

Utrzymanie odpowiedniego poziomu czystości powietrza w pomieszczeniach lakierni przemysłowej, będzie wymagać pewnych nakładów finansowych. Niemniej jednak, ich poniesienie zapewni osiągnięcie lepszego poziomu jakościowego realizowanych prac lakierniczych, a to przecież w tym przypadku jest kwestią zdecydowanie najważniejszą. Warto tutaj więc dość precyzyjnie podejść do kwestii filtracji powietrza wprowadzanego do wnętrza lakierni, jak i tego odprowadzanego na zewnątrz. Warto także zainteresować się filtrami sufitowymi, podłogowymi, oraz pozostałymi matami filtracyjnymi, które zapewniają dodatkowe zabezpieczenie przed lotnymi zanieczyszczeniami, wpływającymi negatywnie na jakość realizowanych prac lakierniczych.

Prawidłowe podejście do filtracji.

W pierwszej kolejności warto zdać sobie sprawę z konieczności zainstalowania odpowiedniej centrali nawiewno wywiewnej, która będzie pierwszym krokiem do zachowania czystej atmosfery. Powietrze wtłaczane do wnętrza pomieszczeń lakierniczych będzie przepuszczane przez szereg filtrów kieszeniowych, które zbiorą zdecydowaną większość lotnych zanieczyszczeń i pyłków, które stanowią zagrożenie dla jakości realizowanych prac lakierniczych. Oczywiście centrala zapewni nam także oczyszczanie powietrza odprowadzanego na zewnątrz i przechwytywanie wszystkich chemicznych zanieczyszczeń, czyli przede wszystkim mgiełki lakierniczej. Dzięki temu nie przedsiębiorstwo nie będzie wywierać negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Generalnie rzecz ujmując, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania instalacji centrali nawiewno wywiewnej, oraz pilnować regularnej wymiany filtrów, aby zapewnić odpowiednią wydajność całej instalacji.

Pozostałe ofiltrowanie pomieszczeń.

Poza samą centralą nawiewno wywiewną, powinniśmy zapewnić także dodatkowe wewnętrzne filtry, których zadaniem będzie przechwytywanie osadzających się zanieczyszczeń. Warto tutaj jednak pamiętać, iż na przykład filtry sufitowe będą przystosowane do przechwytywanie zanieczyszczeń chemicznych, które unoszą się ku górze. Filtry ścienne, będą dostosowane do zanieczyszczeń zarówno chemicznych, jak i pozostałych. Natomiast filtry podłogowe będą raczej przeznaczone do przechwytywanie pyłków i innych brudów, które podnoszone ku górze także wpływały by negatywnie na prowadzone prace lakiernicze.

Podsumowanie

Generalnie rzecz więc ujmując, można tutaj powiedzieć, iż zabezpieczenie atmosfery wewnątrz obiektu, aby spełniała wymogi lakiernicze, będzie nas kosztować sporo gotówki, aczkolwiek trzeba pamiętać, iż w przypadku niedopilnowania odpowiedniego filtrowania, niestety nie uda się osiągnąć odpowiednio wysokiego poziomy jakości realizowanych prac lakierniczych. Dlatego też, w kwestii filtracji powietrza nie ma co szukać oszczędności, gdyż może się to skończyć wręcz przeciwnie. Większymi kosztami.

Dodaj komentarz