Jak przesunąć w czasie obowiązek zapłaty podatku VAT?

Nie od dziś wiadomo, iż każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązany jest do regularnego opłacania podatku VAT, czyli podatku od wartości dodanej do towarów czy też usług. Jest to podatek uznany na całym świecie, zaś w poszczególnych krajach mamy tylko różne przepisy w tym zakresie, oraz różne stawki podatkowe. Niemniej jednak za każdym razem, kiedy przedsiębiorca sprzedaje towar lub też usługę i wystawia z tego tytułu fakturę VAT, lub też paragon fiskalny, nabywca opłaca podatek VAT, który przedsiębiorca winien zwrócić do US. Oczywiście w niektórych sytuacjach może się okazać, iż kontrahent nie zapłacił nam kwoty wyszczególnionej na fakturze, co jednak nie zwalnia nas z obowiązku uiszczenia podatku VAT. Inaczej nieco ma się sprawa w przypadku podatku VAT UE, czyli uogólnionych przepisów europejskich dotyczących tego podatku i obrodu towarami wewnątrz wspólnoty Europejskiej.

VAT-UE – kto rozlicza?

W przypadku kiedy Polski przedsiębiorca dokonuje zakupu towarów lub też usług poza granicami kraju, ale w granicach UE, może zarejestrować się jako płatnik VAT UE, co pozwoli mu na nieco uproszczone reguły transakcji handlowych pomiędzy podmiotami handlowymi na terenie całej unii Europejskiej. Otóż w tym szczególnym przypadku, podatnik sprzedający towar nie nalicza odbiorcy podatku VAT, tylko wystawia fakturę VAT z podatkiem 0%, przy czym odbiorca obowiązany jest uregulować ten podatek we własnym zakresie. Dzięki temu przepisowi możliwe jest uniknięcie odpowiedzialności z tytułu płatności podatku VAT, w przypadku kiedy nabywca nie uiścił opłaty faktury. Tutaj to właśnie on staje się automatycznie dłużnikiem wobec US, i on obowiązany jest do opłacenia podatku VAT za zakupione towary, oraz VAT za wartość dodaną w przypadku ich dalszej dystrybucji. Dla polskich przedsiębiorców jest jednak jeszcze jedno rozwiązanie pozwalające na skuteczne przeniesienie w czasie obowiązku opłacenia podatku VAT, a mianowicie wykorzystanie magazynu konsygnacyjnego.

Magazyn konsygnacyjny.

Polski przedsiębiorca może w ramach odpowiednich przepisów zacząć prowadzić na ternie naszego kraju magazyn konsygnacyjny, czyli magazyn do którego będzie sprowadzał towary z terenu UE, przy czym obowiązek podatkowy będzie powstawał dopiero w momencie pobrania tychże towarów z magazynu do użytku. Towary można na takim magazynie przechowywać maksymalnie dwa lata, aczkolwiek w wielu przypadkach jest to całkiem dobre rozwiązaniem pozwalające nieco ograniczyć koszty prowadzenia działalności w danym momencie, na przykład w przypadku importu jednorazowo dużej ilości towarów. Podatek w tym przypadku będzie płacony tylko i wyłącznie w sytuacji kiedy towary zostaną pobrane z magazynów. Można więc powiedzieć, iż magazyny konsygnacyjne stanowią bardzo dobre rozwiązanie dla wielu przedsiębiorców, którzy sprowadzają towary i surowce z zagranicy, z terenu UE, przy czym nie wszystkie od razu wykorzystują, wobec czego, woleliby je przechować i obowiązek podatkowy przesunąć w czasie, do momentu kiedy towary te zostaną faktycznie wykorzystane.

Dodaj komentarz