Modernizacja domowej instalacji elektrycznej.

Każda domowa instalacja elektryczna będzie ulegać systematycznemu niszczeniu. Jej eksploatacja wpływa na to, iż z czasem po prostu konieczne stanie się jej zmodernizowanie. Zastosowanie nowszych rozwiązań. Czasami konieczna będzie nawet całkowita wymiana przewodów elektrycznych. Najczęściej jednak wymianie podlegać będą przede wszystkim kontakty i gniazdka elektryczne. To one bowiem są narażone na największe uszkodzenia poprzez ciągłe ich użytkowanie. Wobec tego też, warto tutaj przyjrzeć się nieco bliżej kwestiom związanym z przeprowadzaniem modernizacji instalacji, aby mieć przynajmniej podstawową wiedzę w tym zakresie. Pozwoli nam to przypilnować, aby wszystko zostało zrealizowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. W końcu z prądem nie ma miejsca na żarty.

Fachowiec do przeprowadzenia modernizacji.

Pierwszą kwestią, na którą należy tutaj zwrócić uwagę jest to, kto będzie przeprowadzać modernizację naszej instalacji elektrycznej. Jakiekolwiek próby samodzielnego realizowania tego typu prac mogą się skończyć niezbyt dobrze. No, chyba, że posiadamy stosowane uprawnienia SEP. Będą one niezbędne aby mieć gwarancję jakości i prawidłowości przeprowadzonych prac modernizacyjnych. Warto więc w pierwszej kolejności poprosić instalatora o potwierdzenie posiadanych uprawnień. Jeśli będzie takowe uprawnienia posiadać, będziemy mogli przystąpić do ustalania konkretnych szczegółów.

Projekt instalacji

Bardzo ważną czynnością będzie sporządzenie projektu instalacji. Szczególnie w starszych budynkach, gdzie w ogóle nie ma projektu. W nowych budynkach po prostu będziemy bazować na aktualnym projekcie i raczej zmian nie będzie, bowiem tutaj tylko instalator będzie musiał sprawdzić stopień zużycia poszczególnych podzespołów instalacji a następnie dokonać wymiany tych najbardziej zużytych na nowe. Wykonanie projektu w starych budynkach przyda się z kolei w przyszłości przy kolejnych pracach jakie trzeba będzie prowadzić. Poza tym w przypadku jakichkolwiek awarii instalacji, dzięki posiadaniu jej projektu, ewentualne usuwanie usterek będzie proste, szybkie i łatwiejsze, niż w przypadku gdy projektu brak.

Nowe elementy instalacji.

Przegląd istniejącej instalacji będzie nam wskazywać na to, które jej elementy są na tyle zużyte, iż koniecznością będzie ich wymiana. Z całą jednak pewnością obecnie eksploatowane gniazdka elektryczne oraz wszystkie łączniki i przełączniki będą automatycznie podlegać wymianie. Wynika to z faktu tego, iż będą one najbardziej narażone na uszkodzenia eksploatacyjne. Ponadto na rynku pojawiają się regularnie nowe rozwiązania technologiczne, z których warto skorzystać, bowiem podniesiemy poziom komfortu oraz bezpieczeństwa eksploatacji instalacji.

Po zakończonych pracach związanych z modernizacją, warto jeszcze przeprowadzić odbiór techniczny instalacji. będzie to dodatkowe zabezpieczenie dla nas, które potwierdzi czy wszystkie prace zostały przeprowadzone prawidłowo, a zastosowane części, gniazdka elektryczne, łączniki i przewody spełniają wszystkie, najważniejsze normy w tym zakresie.

Dodaj komentarz