Nagrał jak wybijali mu okno i dostał grzywnę.

Zdecydowanie większość z nas wie, w jakim celu powstała ustawa o ochronie danych osobowych. Na pozór nie ma nic w tym złego. Zdarzają się nieliczne sytuacje, gdy zwykły obywatel dla własnego dobra i bezpieczeństwa nagrywa kamerą osoby, które często atakują jego, wraz z jego rodziną, by móc później iść na policję i mimo tego sam zostanie ukarany. W takiej właśnie sytuacji znalazł się czeski mężczyzna, Frantisek Rynes.
Więcej na:
http://di.com.pl/news/51135,0,Nagral_jak_wybijali_mu_okno_i_dostal_grzywne_bo_nie_mial_zgody_sprawcow_Co_na_to_unijny_Trybunal-Marcin_Maj.html 

Dodaj komentarz