Drobne prace elektryczne

O ile w przypadku wykonania całej instalacji elektrycznej, niezbędne będą stosowne uprawnienia SEP, to już w przypadku drobnych prac naprawczych i konserwacyjnych, można będzie je przeprowadzić samodzielnie, oczywiście pod warunkiem posiadania podstawowej wiedzy o elektryczności. Warunkiem koniecznym będzie tutaj także to, aby prace realizowane przez nas we własnym zakresie, nie ingerowały w jakikolwiek sposób w całą instalację i nie zmieniały jej. Zobaczmy, jakiego rodzaju prace będziemy mogli wykonywać samodzielnie, bez odpowiednich uprawnień, oraz w jaki sposób podejść do tych prac, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, oraz sprawić, iż instalacja będzie w dalszym ciągu zachowywać swój wysoki poziom funkcjonalności.

Drobne prace naprawcze w instalacjach elektrycznych.

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, pewne prace naprawcze i modernizacyjne w instalacjach elektrycznych będziemy mogli przeprowadzić bez znacznego ingerować w jedność instalacji, a co za tym idzie, można będzie je przeprowadzić samodzielnie, pod warunkiem posiadania podstawowej wiedzy w tym zakresie. Prace jakie możemy realizować samodzielnie to przede wszystkim:

  • Wymiana żarówki.
  • Wymiana przewodów elektrycznych.
  • Wymiana przepalonych bezpieczników.
  • Wymiana zużywających się kostek elektrycznych.
  • Wymiana gniazdek elektrycznych i łączników.

Pozostałe prace, takie jak rozbudowa instalacji o dodatkowe punkty poboru prądu, czy tez likwidacja punktów, trzeba będzie już przeprowadzać z udziałem osoby posiadającej uprawnienia SEP, a wynika to przede wszystkim z konieczności zapewniania sobie maksymalnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w czasie codziennej eksploatacji instalacji elektrycznej. Warto tutaj także podkreślić kwestię tego, iż jakiekolwiek niedociągnięcia w czasie prac związanych z modernizacją instalacji elektrycznej, mogą się przyczynić do zwiększenia poziomu zagrożenia płynącego z eksploatacji urządzeń elektrycznych.

Dobre jakościowo materiały elektroinstalacyjne.

Bardzo ważną rolę będą odgrywać tutaj materiały elektroinstalacyjne, a w zasadzie ich jakość, gdyż to od jakości zastosowanych rozwiązań zależny będzie nasz komfort oraz poziom bezpieczeństwa. Dlatego też warto zwrócić uwagę na każde gniazdko elektryczne wtyczkowe jakie mamy zamiar zainstalować w naszym domu, czy aby na pewno spełnia ono wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Szczególną zaś uwagę warto zwrócić na ściemniacze instalowane w przypadku łączników elektrycznych, bowiem urządzenia te powinny być wyjątkowo poprawnie zainstalowane jeśli maja poprawnie działać i nie stwarzać jakiegokolwiek zagrożenia. Generalnie rzecz więc ujmując, można tutaj przyjąć założenie, iż większość prac powinna być przeprowadzana przez doświadczonych fachowców, zaś drobne prawce naprawcze będziemy mogli przeprowadzać samodzielnie bez większego ryzyka.

Dodaj komentarz