Jak skutecznie zabezpieczyć gospodarstwo rolne?

Każde gospodarstwo rolnicze będzie narażone na wiele zagrożeń zewnętrznych. Przede wszystkim, największym zmartwieniem każdego rolnika są oczywiście zmienne warunki pogodowe, skutkiem czego nie do końca można pewne kwestie związane z uprawą roli przewidzieć. Najgorsze z kolei będą sytuacje w których ze względów atmosferycznych gospodarstwo może poważnie ucierpieć zarówno na uprawach rolnych, jak i na zabudowaniach. Bardzo istotnym zagrożeniem dla płynności finansowej gospodarstwa są wszelkiego rodzaju wydarzenia losowe, w wyniku których dochodzi do uszkodzenia mienia lub zdrowia osób trzecich, w związku z czym należy wypłacać zadośćuczynienie. Dlatego też, bardzo ważnym elementem w kwestii stabilizacji gospodarstwa rolnego są wszelkiego rodzaju ubezpieczenia.

Rodzaje ubezpieczeń dla rolników.

Gospodarstwo rolne, będzie narażone na różne sytuacje, w wyniku których może dojść do poważnych strat. Dlatego też, każdy przypadek należy rozpatrywać oddzielnie, i w każdym z nich należy zadbać o odrębną polisę ubezpieczeniową. Różnorodne ubezpieczenia dla rolników gwarantują im wysoki poziom bezpieczeństwa w obliczu różnorodnych zagrożeń i związanych z nimi strat finansowych. W niektórych przypadkach będziemy mówić nawet o ubezpieczeniach obowiązkowych, które pewne grupy rolników muszą koniecznie zakupić.

Najważniejsze ubezpieczenia rolnicze przedstawia poniższa lista:

  • obowiązkowe OC dla rolników – zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 „O ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych” wraz z późniejszymi zmianami, każdy rolnik płacący podatek rolny w części lub w całości oraz posiadający areał upraw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha, musi wykupić ubezpieczenie OC.
  • ubezpieczenie budynków rolniczych – w myśl tej samej ustawy co powyżej, rolnicy spełniający zawarte w niej przesłanki muszą wykupić ubezpieczenie posiadanych zabudowanych. Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia takie jak: powódź, susza, gradobicie, pożar, wichury, huragany, podtopienia, a nawet upadek statku powietrznego.
  • Ubezpieczenie OC pojazdów rolnych – jest to ubezpieczenie obowiązkowe dla wszystkich rolników posiadających pojazdy rolne poruszające się po publicznych drogach.
  • Ubezpieczenie upraw rolnych – dotyczy tylko tej grupy rolników, która wykorzystuje dopłaty bezpośrednie. W takim przypadku, obowiązkowi ubezpieczenia podlega 50% upraw.

Podsumowanie

Generalnie rzecz ujmując, można powiedzieć, iż aby skutecznie zabezpieczyć gospodarstwo rolne przed występującymi zagrożeniami, koniecznością będzie wykupienie odpowiednich ubezpieczeń rolnych. Dzięki temu, w razie wystąpienia jednej z kryzysowych sytuacji, nagłych potrzeb, czy też zdarzeń losowych, rolnik nie będzie musiał samodzielnie ponosić kosztów związanych z poniesionymi stratami. Będzie mógł liczyć na wsparcie ubezpieczalni w ramach opłacane ubezpieczenia.

Dodaj komentarz