Każde gospodarstwo rolnicze będzie narażone na wiele zagrożeń zewnętrznych. Przede wszystkim, największym zmartwieniem każdego rolnika są oczywiście zmienne warunki pogodowe, skutkiem czego nie do końca można pewne kwestie związane z uprawą roli przewidzieć. Najgorsze z kolei będą sytuacje w których ze względów atmosferycznych gospodarstwo może poważnie ucierpieć zarówno na uprawach rolnych, jak i na zabudowaniach. Bardzo istotnym zagrożeniem dla płynności finansowej gospodarstwa są wszelkiego rodzaju wydarzenia losowe, w wyniku których dochodzi do uszkodzenia mienia lub zdrowia osób trzecich, w związku z czym należy wypłacać zadośćuczynienie. Dlatego też, bardzo ważnym elementem w kwestii stabilizacji gospodarstwa rolnego są wszelkiego rodzaju ubezpieczenia.

Rodzaje ubezpieczeń dla rolników.

Gospodarstwo rolne, będzie narażone na różne sytuacje, w wyniku których może dojść do poważnych strat. Dlatego też, każdy przypadek należy rozpatrywać oddzielnie, i w każdym z nich należy zadbać o odrębną polisę ubezpieczeniową. Różnorodne ubezpieczenia dla rolników gwarantują im wysoki poziom bezpieczeństwa w obliczu różnorodnych zagrożeń i związanych z nimi strat finansowych. W niektórych przypadkach będziemy mówić nawet o ubezpieczeniach obowiązkowych, które pewne grupy rolników muszą koniecznie zakupić.

Najważniejsze ubezpieczenia rolnicze przedstawia poniższa lista:

  • obowiązkowe OC dla rolników – zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 „O ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych” wraz z późniejszymi zmianami, każdy rolnik płacący podatek rolny w części lub w całości oraz posiadający areał upraw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha, musi wykupić ubezpieczenie OC.
  • ubezpieczenie budynków rolniczych – w myśl tej samej ustawy co powyżej, rolnicy spełniający zawarte w niej przesłanki muszą wykupić ubezpieczenie posiadanych zabudowanych. Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia takie jak: powódź, susza, gradobicie, pożar, wichury, huragany, podtopienia, a nawet upadek statku powietrznego.
  • Ubezpieczenie OC pojazdów rolnych – jest to ubezpieczenie obowiązkowe dla wszystkich rolników posiadających pojazdy rolne poruszające się po publicznych drogach.
  • Ubezpieczenie upraw rolnych – dotyczy tylko tej grupy rolników, która wykorzystuje dopłaty bezpośrednie. W takim przypadku, obowiązkowi ubezpieczenia podlega 50% upraw.

Podsumowanie

Generalnie rzecz ujmując, można powiedzieć, iż aby skutecznie zabezpieczyć gospodarstwo rolne przed występującymi zagrożeniami, koniecznością będzie wykupienie odpowiednich ubezpieczeń rolnych. Dzięki temu, w razie wystąpienia jednej z kryzysowych sytuacji, nagłych potrzeb, czy też zdarzeń losowych, rolnik nie będzie musiał samodzielnie ponosić kosztów związanych z poniesionymi stratami. Będzie mógł liczyć na wsparcie ubezpieczalni w ramach opłacane ubezpieczenia.

Dodaj komentarz