Obowiązkowe ubezpieczenie dla rolnika.

Prowadzenie gospodarstwa rolnego wiąże się z koniecznością przestrzegania odpowiednich zapisów prawnych. Jednym z nich jest tutaj obowiązkowe ubezpieczenie dla rolnika, które należy wykupić spełniając ustawowe przesłanki. Jest to precyzyjnie uregulowane w ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Z jej treści można dokładnie wyczytać, którego gospodarstwa będą podlegać pod obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze, oraz w jakim zakresie powinni wykupić ochronę ubezpieczeniową. Pozostałe gospodarstwa, co prawda nie muszą tego robić obowiązkowo, niemniej jednak, zupełnie dobrowolnie, także mogą wykupić odpowiednie polisy ubezpieczenia. Z całą pewnością może się to okazać w wielu sytuacjach bardzo przydatne.

Kogo dotyczy obowiązkowe ubezpieczenie dla rolnika?

Jeśli chodzi o obowiązkowe ubezpieczenie dla rolnika, to przede wszystkim, chodzi tutaj o te gospodarstwa, które będą spełniać przesłanki wyszczególnione w przytoczonej powyżej ustawie. W szczególności będą to więc gospodarstwa które:

  • Właścicielem jest osoba fizyczna
  • Odprowadzają podatek rolny w całości lub przynajmniej w pewnej części
  • Areał upraw rolnych przekracza powierzchnię 1 ha.

Są to więc trzy stosunkowo proste przesłanki, których spełnienie sprawia, iż gospodarstwo będzie podlegać po obowiązkowe ubezpieczenie dla rolnika. Trudno będzie tutaj popełnić jakikolwiek błąd przy określaniu tego obowiązku. Jest to na tyle wyraźne, proste i czytelne, iż nie potrzeba żadnego prawnika, aby określić, czy podlegamy pod obowiązkowe ubezpieczenie dla rolnika czy też nie.
Zakres obowiązkowego ubezpieczenia dla rolników.

Jeśli więc spełniamy dane przesłanki, wskazane w powyższym akapicie, należy skupić się na tym, aby wybrać właściwe polisy ubezpieczenia rolniczego.

W pierwszej kolejności trzeba będzie zadbać o ubezpieczenie OC dla rolnika. Jest to polisa, która zabezpiecza rolnika na wypadek, wyrządzenia szkody na rzecz osób trzecich w toku prowadzenia prac rolnych. Istotne jest tutaj to, iż polisa obejmuje nie tylko samego rolnika, ale także członków jego rodziny, oraz zatrudnionych w gospodarstwie pracowników. Do tego wartym podkreślenia jest fakt, iż w ramach polisy OC mamy także ubezpieczenie pojazdów wolnobieżnych takich jak ciągnik rolniczy czy też kombajn. W przypadku większości gospodarstw, wystarczające będzie nawet najtańsze ubezpieczenie OC rolnika. W niektórych jednak przypadkach warto przeprowadzić dodatkową, dogłębną analizę, aby lepiej dopasować zakres ochrony do rodzaju prowadzonej działalności rolnej i specyficznej sytuacji danego gospodarstwa.

Następnie trzeba będzie także wykupić ubezpieczenie budynków rolnych. Jest to drugie obowiązkowe ubezpieczenie rolnicze, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Dzięki temu ubezpieczeniu, rolnik może czuć się bezpiecznie na wypadek zdarzeń takich jak gradobicia, burze, powodzie, huragany i inne zdarzenia atmosferyczne, które mogą doprowadzić do znacznych strat w zabudowie gospodarczej.

Podsumowanie

Jednym słowem, aby wykupić obowiązkowe ubezpieczenie dla rolnika, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na potrzeby konkretnego gospodarstwa. Każde z nich jest inne i będzie mieć też inne potrzeby w zakresie ubezpieczenia. W każdym jednak razie, zawsze, ubezpieczenie rolne będzie bardzo przydatne dla każdego rolnika.

Dodaj komentarz