Odwadnianie dla przemysłu budowlanego.

Prowadzenie ziemnych prac budowlanych bardzo często wymagać będzie konieczności przeprowadzenia prac odwodnieniowych, co z reguły ma miejsce w przypadku kiedy w terenie w którym mają być prowadzone prace zalega woda, bądź tez będziemy mieli do czynienia ze zbyt wysokim poziomem wód gruntowych. Trzeba tutaj będzie umiejętnie wybrać odpowiednią technologię odwadniania w zależności od okoliczności, aby jego koszty były jak najbardziej optymalne, a efektywność odpowiednio wysoka. Do wyboru mamy tutaj kilka rozwiązań, przy czym każde będzie idealnie się sprawdzać w innych przypadkach. W sytuacji zbyt wysokich poziomów wody gruntowych, w terenach podmokłych, koniecznością będzie zastosowanie zestawów igłofiltrowych, zaś w przypadku kiedy wykopy budowlane zostają nagle zalane opadami atmosferycznymi, w zupełności wystarczać nam będą o wiele mniej wydajne i mniej kosztowne w eksploatacji pompy zanurzeniowe. Przyjrzyjmy się więc nieco dokładniej specyfice poszczególnych zastosowań, aby posiąść podstawową wiedzę z zakresu zastosowań obydwu tych rozwiązań.

Zastosowanie zestawów igłofiltrowych

W przypadkach kiedy będziemy mieli do czynienia z bardzo wysokim poziomem wody gruntowej, uniemożliwiającym poprawne przeprowadzenie jakichkolwiek prac ziemnych, konieczne będzie jej usunięcie z terenu samego prowadzenia prac. W tym celu trzeba będzie zastosować odpowiedni zestaw igłofiltrowy, składający się z końcówek roboczych igłofiltrowych i agregatu pompowego, do którego podpinane są wszystkie igłofiltry za pośrednictwem kolektora ssawnego. Bardzo ważnym elementem jest poprawne rozmieszczenie samych igłofiltrów wzdłuż terenu prowadzenia prac. Chodzi tutaj o to, aby były one wprowadzone do gruntu w odstępach maksymalnie jednego metra od siebie, na głębokości co najmniej pół metra większej niż przewidywana głębokość prowadzenia wykopów. Takie zainstalowanie igłofiltrów, jak powiedzą nam wszyscy dostawcy pomp i igłofiltrów zapewni maksymalny poziom wydajności zestawu. Warto pilnować tego podstawowego zalecenia, bowiem w przeciwnym przypadku prowadzenie prac może być znacznie utrudnione, lub też całkowicie uniemożliwione.

Odwadnianie zalanych wykopów budowlanych.

W sytuacji zaś kiedy będziemy mieli do czynienia z odwadnianiem wykopów budowlanych zalanych poprzez nagłe i bardzo intensywne opady atmosferyczne, koniecznym będzie zastosowanie odpowiednich pomp zanurzeniowych, aczkolwiek także i w takich przypadkach igłofiltry mogą znaleźć swoje zastosowanie. Możemy tutaj jednak przyjąć założenie iż odwodnieniowe pompy zanurzeniowe będą przeznaczone przede wszystkim do takich właśnie zastosowań, kiedy woda w wykopach budowlanych nie pojawia się w sposób ciągły jak to ma miejsce w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych. W takiej sytuacji musimy tylko szybko i sprawnie usunąć zalegającą wodę w wykopach, aby mogły one obeschnąć zanim przystąpimy do kontynuacji robót ziemnych, do czego w zupełności wystarczy wysoko wydajna pompa zanurzeniowa.

Dodaj komentarz