Category Archives: Odwadnianie

Odwadnianie wykopów metodą igłofiltrową.

Odwadnianie wykopów budowlanych wymaga zastosowania odpowiednio dobranej technologii do konkretnego przypadku. Każda bowiem sytuacja jest pod wieloma względami inna. W przypadku wykopów zalanych poprzez nagłe opady atmosferyczne, zupełnie wystarczającym rozwiązaniem będzie zastosowanie odpowiedniej pompy zatapialnej. Jeśli jednak mamy do czynienia z realizacją robót w terenie podmokłym, koniecznością będzie zastosowanie innych rozwiązań. W takich przypadkach, rozwiązaniem optymalnym jest odwadnianie metodą igłofiltrową. Jest to technologia, która idealnie sprawdza się przy osuszanie terenów podmokłych, czy też przy obniżaniu na czas prowadzenia robót, poziomu wody gruntowej.

Samozasysające pompy spalinowe dostarczane przez Victor Pumps

Pompy samozasysające sprawdzają się w bardzo wielu zastosowaniach, głównie w branży budowanej, aczkolwiek nie tylko. Przede wszystkim charakteryzują się sprawnym i szybkim procesem samozasysania. Ponadto, w większości przypadków mogą być one wykorzystywane do pompowanie cieczy o różnej gęstości jak i składzie chemicznym. Warto tutaj zwrócić uwagę przede wszystkim na samozasysające pompy spalinowe dostarczane przez firmę Victor Pumps. Charakteryzują się one bowiem bardzo dobrymi parametrami technicznymi, zapewniającymi ich wydajne zastosowanie w wielu sytuacjach.

Urządzenia pompowe dla budownictwa.

W branży budowlanej, bardzo często zachodzi konieczność wykorzystywania wszelkiego rodzaju pomp i całych systemów pompowych, głównie w zakresie odwadniania. Mamy tutaj na myśli przede wszystkim kwestie związane z odwadnianiem zalanych wykopów budowlanych, czy też z odwadnianiem terenów podmokłych, na których mają być realizowane prace ziemne. W związku z tym też, firmy zajmujące się realizacją tego typu prac, powinny albo posiadać odpowiednie urządzenia pompowe na stanie, albo też mieć przynajmniej możliwość ich wypożyczania. Warto tutaj jednak przyjrzeć się temu zagadnieniu z nieco bliższej perspektywy, bowiem w niektórych przypadkach posiadanie pomp na własność będzie niezbędne, a w innych zaś lepszym i bardziej uzasadnionym ekonomicznie rozwiązaniem będzie ich wynajem.

Profesjonalna deszczownia dla rolnictwa.

tornado - deszczownie szpulowe

Nawadnianie upraw rolnych to bardzo ważny temat dla każdego rolnika, któremu zależy na wysokich plonach. Szczególnie w okresie letnim, w czasie braku opadów atmosferycznych, jest to bardzo istotna czynność, której należy poświęcić sporo uwagi. Przede wszystkim chodzi tutaj o to, aby rośliny szczególnie wymagające w zakresie nawadniania dostały swoją, niezbędną porcję wody, do prawidłowego wzrostu. Zobaczmy w takim razie jak wykorzystać profesjonalne deszczownie do prawidłowego przeprowadzania procesu nawadniania pól uprawnych dla rolnictwa, aby osiągane plony były zawsze utrzymywane na wysokim poziomie, niezależnie od warunków atmosferycznych.

Skuteczne odwadnianie gruntu.

W trakcie realizacji jakichkolwiek robót ziemnych, bardzo często może się okazać, iż teren, na którym maja być prowadzone prace, jest niestety terenem podmokłym, co znacznie utrudnia realizację inwestycji. W takich przypadkach, koniecznością będzie odprowadzenie zalegającej w gruncie wody na czas prowadzenia robót ziemnych, a dokonać można tego poprzez zastosowanie odpowiedniej instalacji igłofiltrowej. Instalacje tego typu służą z założenia do czasowego obniżania poziomu wody gruntowej, a więc w tym szczególnym przypadku będą sprawdzać się wyśmienicie. Trzeba tylko odpowiednio dobrać instalację do konkretnych potrzeb w danym przypadku, i można będzie zagwarantować sobie odpowiednie warunki do realizacji prac ziemnych nawet w terenie silnie podmokłym.

Odwadnianie i osuszanie wykopów budowlanych.

Prowadzenie prac budowlanych, w jakimkolwiek przypadku, w szczególności prac ziemnych, może zostać przerwane poprzez chociażby nagłe opady atmosferyczne, lub też przypadkowe uszkodzenie rur wodociągowych lub kanalizacyjnych, w wyniku, których to zdarzeń, dojdzie do zalania wykopów. Oczywiście będzie to znacznie utrudniało kontynuację prac a z całą pewnością oddali także termin finalizacji konkretnej inwestycji, wobec czego, każdy przedsiębiorca budowlany powinien być na taką okoliczność przygotowany, i mieć w zanadrzu możliwość skutecznego odwadniania zalanych wykopów budowlanych. W takich przypadkach niezbędne będzie posiadanie odpowiednich pomp odwodnieniowych, które zapewnią robotnikom możliwość szybkiego i sprawnego pozbycia się wody z wykopów budowlanych.

Odwadnianie dla przemysłu budowlanego.

Prowadzenie ziemnych prac budowlanych bardzo często wymagać będzie konieczności przeprowadzenia prac odwodnieniowych, co z reguły ma miejsce w przypadku kiedy w terenie w którym mają być prowadzone prace zalega woda, bądź tez będziemy mieli do czynienia ze zbyt wysokim poziomem wód gruntowych. Trzeba tutaj będzie umiejętnie wybrać odpowiednią technologię odwadniania w zależności od okoliczności, aby jego koszty były jak najbardziej optymalne, a efektywność odpowiednio wysoka. Do wyboru mamy tutaj kilka rozwiązań, przy czym każde będzie idealnie się sprawdzać w innych przypadkach. W sytuacji zbyt wysokich poziomów wody gruntowych, w terenach podmokłych, koniecznością będzie zastosowanie zestawów igłofiltrowych, zaś w przypadku kiedy wykopy budowlane zostają nagle zalane opadami atmosferycznymi, w zupełności wystarczać nam będą o wiele mniej wydajne i mniej kosztowne w eksploatacji pompy zanurzeniowe. Przyjrzyjmy się więc nieco dokładniej specyfice poszczególnych zastosowań, aby posiąść podstawową wiedzę z zakresu zastosowań obydwu tych rozwiązań.