Odwadnianie wykopów metodą igłofiltrową.

Odwadnianie wykopów budowlanych wymaga zastosowania odpowiednio dobranej technologii do konkretnego przypadku. Każda bowiem sytuacja jest pod wieloma względami inna. W przypadku wykopów zalanych poprzez nagłe opady atmosferyczne, zupełnie wystarczającym rozwiązaniem będzie zastosowanie odpowiedniej pompy zatapialnej. Jeśli jednak mamy do czynienia z realizacją robót w terenie podmokłym, koniecznością będzie zastosowanie innych rozwiązań. W takich przypadkach, rozwiązaniem optymalnym jest odwadnianie metodą igłofiltrową. Jest to technologia, która idealnie sprawdza się przy osuszanie terenów podmokłych, czy też przy obniżaniu na czas prowadzenia robót, poziomu wody gruntowej.

Jak działa technologia osuszania igłofiltrami?

Aby w ogóle zrozumieć zasadę działania tego typu technologii osuszania wykopów budowlanych, trzeba zdać sobie sprawę z tego, czym są igłofiltry. Otóż są to długie rury PCV o stosunkowo niedużej średnicy 1-2”, które zamieszczone w gruncie na odpowiedniej głębokości, będą zasysać wodę znajdującą się w pobliżu. Oczywiście aby było to możliwe, konieczne jest podłączenie igłofiltrów do kolektora ssawnego, który z kolei będzie podłączony do wywołującego w instalacji podciśnienie, agregatu pompowego. Co ważne, igłofiltrów powinno być stosunkowo sporo, wzdłuż całego wykopu, aby woda gruntowa nie mogła się przedostawać do niego na całej jego długości. W zależności od tego, skąd woda napływa, będziemy musieli także zastosować albo jednostronną instalację, albo tez dwustronną. Igłofiltry powinny być montowane w odległości około 0,5 m od siebie, aby mogły stworzyć stosunkowo szczelną zasłonę dla napływającej wody gruntowej. W przeciwnym razie, mimo zastosowania tan innowacyjnego rozwiązania, może dochodzić do przepuszczania wody i dalszego zalewania wykopów ziemnych.

Dobór odpowiednich igłofiltrów do konkretnych realizacji.

Oczywiście trzeba tutaj także zwrócić uwagę na to, iż odwadnianie wykopów metodą igłofiltrową będzie wymagać prawidłowego doboru poszczególnych elementów całej instalacji. Musimy w pierwszej kolejności dokładnie określić intensywność pojawiania się wody gruntowej, gdyż jest to najważniejsza zmienna. Od tego czynnika zależne będą pozostałe kwestie. Im więcej bowiem będzie nam się wody pojawiać, tym bardziej wydajny system odwadniania, trzeba będzie zastosować. Aby zwiększyć wydajność, trzeba będzie zaś, albo zagęszczać montaż igłofiltrów, albo zwiększyć wydajność agregatu, albo nawet zastosować igłofiltry o większej średnicy. Oczywiście w tym przypadku zawsze agregat musi być dopasowany do konkretnych sytuacji pod względem swojej wydajności. W większości jednak przypadków, na agregatach przeznaczonych do współpracy z instalacjami igłofiltrowymi, jest bardzo wyraźna informacja o tym, do jakiej ilości igłofiltrów danej średnicy, nadaje się ten model agregatu. Dzięki takim informacjom, stosunkowo łatwo można dopasować wszystkie elementy całej instalacji, aby odwadnianie wykopów metodą igłofiltrową, było realizowanie maksymalnie wydajnie.

Dodaj komentarz