Polisy ubezpieczeniowe dla rolników.

Wśród wielu różnych obowiązków ciążących na rolnikach, jednym z ważniejszych i bardziej istotnych w kwestii bezpieczeństwa gospodarstwa rolnego, jest obowiązek posiadania polisy ubezpieczeniowej. Jest to obowiązek określony w ustawie, któremu podlegają wszystkie osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne, o łącznej powierzchni powyżej 1ha, które odprowadzają składkę w pełnym lub tez niepełnym wymiarze w związku z prowadzoną działalnością rolniczą. Zobaczmy jednak jak to wszystko wygląda z bliska i jak wpływa na podniesienie poziomu bezpieczeństwa rolników w obliczu różnorodnych zagrożeń.

Zagrożenia wpływające na działalność rolniczą.

Wspomnieliśmy wcześniej o zagrożeniach dla rolnictwa, więc warto je tutaj trochę przybliżyć, aby zorientować się, iż prawidłowy poziom zabezpieczenia przed nimi będzie jak najbardziej istotną kwestią. Najważniejsze zagrożenia, jakie mogą wpływać na paraliż działalności rolniczej to:

  • Klęski żywiołowe – w wyniku działania sił przyrody, może dojść do poważnych zniszczeń zarówno w samych plonach jak i w zabudowaniach gospodarstwa rolnego. Samodzielne usuwanie szkód pochłania ogromne koszty, wobec czego odpowiednie ubezpieczenie będzie tutaj gwarancją bezpieczeństwa w obliczu działania sił przyrody.
  • Szkoda na mieniu i zdrowiu osób trzecich – w toku prowadzenia gospodarstwa, zawsze może też dojść do wypadków w wyniku których szkody na mieniu lub zdrowiu doznają osoby trzecie. Wypłatą rekompensat zajmuje się sprawca, w tym przypadku rolnik. Wykupienie polisy OC przez rolnika, będzie w tym przypadku gwarancją przeniesienia kosztów wypłaty rekompensat za straty na zakład ubezpieczeń.

Widzimy więc dość wyraźnie, iż obowiązkowe ubezpieczenie rolników to rozwiązanie bardzo korzystne, zapewniające większy poziom bezpieczeństwa rolników, dzięki czemu w razie jakichkolwiek nieprzewidzianych zdarzeń losowych nie są oni pozostawieni samym sobie. Mogą zawsze liczyć na wypłaty świadczeń z zakładu ubezpieczeń, dzięki czemu raczej nie dojdzie do sytuacji paraliżu działalności gospodarstwa, czy też całkowitej jego blokady.

Wybór dopasowanej polisy.

Jak już wspomnieliśmy, ubezpieczenia tego rodzaju są w pełni obowiązkowe dla pewnej grupy rolników, niemniej jednak, nie jest określone, w których zakładach ubezpieczeń, należy wykupić polisę. Obowiązkowe jest tutaj jedynie to, aby posiadać polisę w dniu przejęcia gospodarstwa rolnego, niezależnie od tego, jaką drogą odbył się jego objęcie. W razie stwierdzenia braku ubezpieczenia, na rolnika nałożona będzie kara w wysokości 1/10 minimalnego wynagrodzenia, które określone jest w odrębnych przepisach. Można więc powiedzieć, iż każda polisa ubezpieczenia rolniczego będzie gwarantować odpowiedni poziom zabezpieczenia przed ewentualnymi następstwami nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Warto tutaj jednak dokładniej przyjrzeć się poszczególnym ofertom, gdyż mogą one w pewnych drobnych punktach różnić się od siebie, a co za tym idzie, mogą gwarantować ochronę na mniejszym lub tez większym nieco poziomie. Warto wybrać tutaj ofertę ubezpieczenia precyzyjniej dopasowaną do potrzeb konkretnego gospodarstwa, a te, jak bardzo dobrze wiemy, w każdym przypadku są o wiele bardziej zróżnicowane.

Dodaj komentarz