Profesjonalne systemy detekcji wodoru dla pomieszczeń akumulatorowni.

Akumulatorownia, to pomieszczenie, w którym realizowane jest ładowanie wszelkiego rodzaju akumulatorów. Są one wykorzystywane przede wszystkim do napędzania silników w wózkach jezdniowych na obiektach magazynowych oraz produkcyjnych. Trzeba jednakże zdawać sobie sprawę, iż akumulatory kwasowo-ołowiowe, czyli te, które wykorzystywane są najczęściej, w trakcie ładowania wydzielają wodór. W przypadku awarii prostowników, dochodzi także do wydzielania wodór przy czym jednocześnie wydziela się płyn z wnętrza akumulatora, przez co stężenie wodoru w otoczeniu staje się jeszcze większe i jeszcze bardziej groźne. Wobec powyższego, kluczowe dla bezpieczeństwa pracowników znajdujących się na obiekcie będą systemy detekcji wodoru, które będą wykrywać zagrożenie i stosownie reagować.

Systemy detekcji wodoru w akumulatorowni.

Przede wszystkim, należy tutaj zwrócić uwagę na fakt, iż akumulatorownia powinna być pomieszczeniem odrębnym, całkowicie odizolowanym od otoczenia, dzięki czemu ewentualne wycieki wodoru nie będą stanowić zagrożenia na całym obiekcie. Niestety, po dziś dzień można zetknąć się z sytuacjami, w których akumulatory ładowane bezpośrednio na hali produkcyjnej, na ustawionych w rogu paletach. Takie działania są karygodne i przede wszystkim niezgodne z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa. Brak odrębnego pomieszczenia akumulatorowni, będzie stwarzać dodatkowe, zwiększone zagrożenie wybuchowe i pożarowe.
Pomieszczeni to powinno być wyposażone w niezawodne systemy detekcji wodoru, aby przeciwdziałać ewentualnym wyciekom tego niebezpiecznego gazu. Profesjonalny system detekcji wodoru, w chwili wykrycia nadmiernego jego stężenia wysyła informacje do centrali alarmowej, która rozpoczyna proces alarmu. W jego trakcie, w pomieszczeniach obiektu uruchamiana jest sygnalizacja audiowizualna, aby wszyscy pracownicy byli poinformowaniu o potencjalnym zagrożeniu. Jednocześnie od prostowników odcinany jest prąd, a systemy wentylacji uruchomione z pełną wydajnością. Takie działania w większości przypadków są wystarczające aby pozbyć się nadmiernego stężenia wodoru a następnie w bezpiecznych warunkach zlokalizować przyczynę jego wydzielania. Często jest rozszczelniony akumulator, lub niesprawny prostownik.

Dodatkowe zabezpieczenia w pomieszczeniu akumulatorowni.

Oczywiście poza systemem detekcji wodoru, pomieszczenie akumulatorowni powinno być wyposażone w inne rozwiązania podnoszące poziom bezpieczeństwa ładowania baterii trakcyjnych. Kwestią bardzo ważną będą wózki do transportu akumulatorów. Pod spodem powinny one posiadać specjalne wanny ze stali kwasoodpornej, aby w razie wycieku kwasu nie dochodziło do jego wsiąkanie w strukturę wylewki podłogowej. Pomieszczenie powinno być wewnątrz wykończone materiałem kwasoodpornym, czyli najczęściej odpowiedniej klasy kaflami ściennymi oraz podłogowymi. Musimy także zagwarantować dopływ bieżącej wody, niezbędnej do mycia otoczenia po ewentualnych wyciekach kwasu.
Generalnie rzecz więc ujmując, można powiedzieć, iż akumulatorownia będzie pochłaniać stosunkowo spore koszty. Jednakże niezbędne systemy detekcji wodoru są kosztowne, a nie ma żadnej możliwości ażeby obejść się bez tego typu rozwiązań bezpieczeństwa.

Dodaj komentarz