Przygotowanie warsztatu lakierniczego do realizacji usług.

Przygotowanie wszystkich aspektów technicznych warsztatu lakierniczego tak, aby możliwe było świadczenie usług na wysokim poziomie, to kluczowa kwestia. Chodzi tutaj przede wszystkim o zagwarantowania idealnych wręcz warunków do realizacji usług lakierniczych. To zaś, wymaga w największym zakresie zadbania o utrzymanie czystości wewnętrznej na całym obiekcie. Należy bowiem zdać sobie sprawę z tego, iż największym wrogiem jakości w lakiernictwie są wszelkiej maści zanieczyszczenia. Szczególnie zaś chodzi tutaj o zanieczyszczenia lotne, które mogą przedostawać się do strefy nakładania lakieru. Jest to zdecydowanie najważniejsza kwestia, toteż powinniśmy poświęcić jej zdecydowanie najwięcej uwagi.

Jak utrzymać czystość na warsztatach lakierniczych?

Przede wszystkim, w celu utrzymania czystości na warsztatach lakierniczych, musimy zdiagnozować wszystkie źródła pojawiających się zanieczyszczeń. Będziemy tutaj wyróżniać dwa źródła a będą to:

  • Zanieczyszczenia pochodzenia zewnętrznego – wszelkiego rodzaju pył i kurz dostający się do warsztatu wraz z powietrzem atmosferycznym.
  • Zanieczyszczenia pochodzenia wewnętrznego – pył i kurz powstający wewnątrz w wyniku erozji i kruszenia się ścian, drewnianych i metalowych elementów.

Z każdym typem zanieczyszczeń będziemy musieli walczyć w odrębnym zakresie, gdyż w każdym z nich będziemy mieć do czynienia z innym źródłem. Istotnym jest jednak takie dopracowanie technologii utrzymania czystości, aby w strefie roboczej, znajdywało się jak najmniej zanieczyszczeń lotnych. To właśnie one stanowią największe zagrożenie. Mogą się mieszać z mgiełką lakierniczą i osiadać na lakierowanych powierzchniach. Skutkiem tego, będziemy mieć do czynienia z wstępnym osłabienie powierzchni. Będzie ona o wiele mniej estetyczna wizualnie. Przede wszystkim zaś będzie o wiele mniej odporna na ewentualne uszkodzenia mechaniczne.

Walka z zanieczyszczeniami pochodzenia zewnętrznego.

Aby pozbyć się tego rodzaju zanieczyszczeń, trzeba będzie zwrócić szczególną uwagę na kwestię wentylacji warsztatu. To właśnie tędy przedostaje się największa ilość zanieczyszczeń do wnętrza. W tym celu trzeba będzie zaopatrzyć się w odpowiedniej klasy filtr kieszeniowy dla lakiernika, który powinien zostać umieszczony na kanałach wlotowych powietrza z systemu wentylacji. Dzięki temu będziemy mogli znaczną część zanieczyszczeń pochodzenia zewnętrznego przechwycić i wyeliminować z warsztatu.

Walka z zanieczyszczeniami pochodzenia wewnętrznego.

Drugim rodzajem zanieczyszczeń są te, pochodzenia wewnętrznego. W ich przypadku musimy zadbać o zupełnie inny rodzaj filtracji. Tutaj trzeba zastosować wewnętrzne filtry warsztatowe. Dostępne są trzy ich rodzaje, a są to filtry ścienne, sufitowe oraz podłogowe. W zasadzie, każdy dostawca filtrów warsztatowych dla lakiernictwa powinien posiadać wszystkie trzy ich rodzaje. Nie powinniśmy mieć więc większych trudności z ich zakupem. Tego typu filtry skutecznie przechwytują wszystkie unoszące się wewnątrz obiektu zanieczyszczenia, wiążąc je w swojej wewnętrznej strukturze.

Podsumowanie

Generalnie rzecz więc ujmując, musimy pamiętać o tym, aby zagwarantować sobie maksymalnie wysoki poziom usuwania zanieczyszczeń z warsztatu lakierniczego. Tylko w taki bowiem sposób, można będzie osiągnąć odpowiednio wysoki poziom jakości świadczonych usług lakierniczych.

Dodaj komentarz