Samochodowe osuszacze powietrza.

Jednym z kluczowych elementów każdego układu pneumatyki samochodowej w pojazdach ciężarowych jest oczywiście osuszacz powietrza. Pełni od bardzo ważna funkcję, polegającą na obniżeniu poziomu wilgotności sprężanego powietrza do poziomu co najmniej 21%, który to poziom uznawany jest za bezpieczny dla wszystkich elementów układu pneumatyki. Jakiekolwiek wartości powyżej tej granicy, będą już stanowić zagrożenie pojawienia się korozji, co w przypadku zacisków hamulcowych oraz siłowników, jest absolutnie nie do przyjęcia, bowiem będzie powodować ich korodowanie a co za tym idzie, kosztowne naprawy lub co gorsza, jeszcze kosztowniejsze wymiany na nowy.

Zagrożenia płynące z niesprawnego osuszacza w układzie pneumatyki.

W pierwszej kolejności, warto sobie powiedzieć nieco więcej na temat tego, jakie zagrożenia będą pojawiać się w układach pneumatycznych w przypadku nieprawidłowej pracy osuszacza. Najważniejszym z nich jest oczywiście nadmierny poziom wilgoci przedostającej się do wnętrza układu, która będzie przyczyniać się do pojawiania się korozji na poszczególnych elementach podzespołu, oraz negatywnie wpływać na pracę poszczególnych elementów takich jak chociażby zaciski hamulcowe czy też siłowniki. Jest to bardzo ważne, bowiem nieprawidłowa praca zacisków hamulcowych może znacznie wydłużyć drogę hamowania a to już stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Brak odpowiedniej wydajności siłowników z kolei także stwarza zagrożenie, z tym że już niekoniecznie dla ruchu drogowego, a raczej tylko dla operatora pojazdu, który będzie pracować w trakcie postoju. Dlatego też, tak ważnym będzie zapewnienie sobie spranej pracy osuszacza powietrza, aby powietrze doprowadzane do sprężarki, a następnie rozprowadzane do poszczególnych elementów układu nie było zbyt wilgotne.

Korozja poszczególnych elementów.

Bardzo poważnym zagrożeniem będzie tutaj jednak korodowanie poszczególnych elementów układu w tym także samego osuszacza. Korodowanie siłowników czy też zacisków hamulcowych to bardzo niebezpieczne zjawisko, które ostatecznie naraża nas na dodatkowe koszty, jak również obniża wydajność poszczególnych elementów. Nie możemy więc dopuścić do tego, aby w ogóle miała ona możliwość pojawiania się w układzie. Dlatego też, należy tutaj systematycznie monitorować prawidłowość pracy osuszacza, aby ewentualne jego usterki jak najszybciej wychwycić i poddać naprawie bądź wymianie na nowy. Jak najszybsze wykrycie nieprawidłowości ogranicza nam koszty, bowiem w wielu takich przypadkach możliwa będzie jeszcze regeneracja samochodowych osuszaczy powietrza, co oczywiście jest procesem tańszym niż wymiana na nowy. Tak samo zresztą wygląda to w przypadku zacisków oraz siłowników, które w przypadku początkowych faz korodowania będzie można poddać regeneracji, zaś w przypadku zbyt późnej reakcji koniecznością będzie ich wymiana na nowe, co oczywiście pociągać będzie za sobą o wiele wyższe koszty.

Dodaj komentarz