Stabilizacja warunków dla procesu lakierniczego.

Jednym ze zdecydowanie najważniejszych aspektów w procesie lakierniczym, jest utrzymanie odpowiednich warunków warsztatowych. Przede wszystkim chodzi tutaj o utrzymanie maksymalnego poziomu czystości atmosfery wewnętrznej, aby do strefy nakładania lakieru nie przedostawały się żadne, lotne zanieczyszczenia. W tym celu, konieczne będzie poniesienie sporych kosztów, związanych z zakupem systemu wentylacji, oraz filtrów wewnętrznych. Są to jednak inwestycje, które zapewniają wyższy poziom jakości realizowanych w warsztacie prac. Dzięki temu przedsiębiorstwo może generować większy poziom zysków, bowiem za jakością zawsze podążają coraz to kolejne zlecenia zadowolonych klientów.

System filtracji zewnętrznej.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na fakt, iż powietrze wtłaczane do wnętrza pomieszczeń lakierniczych będzie zawierać stosunkowo spore ilości różnorodnych zanieczyszczeń. W związku z tym, zachodzi konieczność jego oczyszczenia, poprzez zastosowanie odpowiednich filtrów. W tym przypadku warsztatowy system nawiewno-wywiewny, powinien być zaopatrzony w odpowiednio dobrane filtry kieszeniowe, które przechwycą zdecydowaną większą lotnych zanieczyszczeń pochodzenia zewnętrznego. Dzięki temu do wnętrza warsztatu będzie trafiać powietrze już oczyszczone ze wszystkich pyłów i kurzu pochodzenia zewnętrznego. Z całą pewnością pozwoli to na osiągnięcie lepszych warunków do pracy, jak również ograniczy zanieczyszczenia strefy roboczej. Musimy bowiem pamiętać, iż wszystkie zanieczyszczenia, które przedostaną się do strefy nakładania lakieru będą mieszać się z mgiełką lakierniczą i osiadać na malowanych powierzchniach. Warstwy lakieru zawierające zanieczyszczenia będą niestety gorsze jakościowo. Oczywiście będzie to widoczne nawet gołym okiem. Powierzchnia będzie chropowata, a co najgorsze, będzie bardziej podatna na uszkodzenia czy też oddziaływanie czynników zewnętrznych, jak chociażby atmosferycznych. Jednym słowem zanieczyszczona powłoka lakiernicza, będzie mniej trwała i mniej estetyczna.

Filtracja zanieczyszczeń pochodzenia wewnętrznego.

Niezależnie od systemu filtracji powietrza doprowadzanego z zewnątrz, trzeba wdrożyć także filtracje wewnętrzną. Wynika to z faktu tego, iż wewnątrz warsztatu także powstaje duża liczba zanieczyszczeń lotnych, które mogą negatywnie wpłynąć na proces lakierniczy. W tym zakresie stosowane są przede wszystkim lakiernicze filtry podłogowe, ścienne oraz sufitowe. Są to filtry osadowe. Zanieczyszczenia powstające wewnątrz obiektu, są regularnie podnoszone do góry przez poruszających się pracowników oraz podmuchy powietrza. Prędzej czy też później przedostaną się bezpośrednio do strefy nakładania lakieru, gdzie będą wywierać negatywny wpływ na proces. Zastosowanie filtrów osadowych pozwoli nam unieruchomić te zanieczyszczenia, aby nie mogły się wzbijać w powietrze. Oczywiści filtry te będą obowiązkowo podlegać regularnej wymianie. Koszty jednak są tutaj stosunkowo niskie. Z całą pewnością korzyści płynące z utrzymania wysokiej jakości realizowanych prac lakierniczych będą o wiele wyższe. Dlatego tez, należy to potraktować jako solidna inwestycję w jakość a nie jako zbędny wydatek.

Dodaj komentarz