Studia dzienne vs zaoczne

Wybór odpowiedniego kierunku lub uczelni nie jest jedyną istotną decyzją którą musi podjąć przyszły student. Ważną sprawą jest również sam tryb nauczania – dzienny lub zaoczny. Istnieją zwolennicy zarówno jednego jak i drugiego sposobu kształcenia, zdania są więc podzielone, a decyzja nie jest oczywista. Warto zatem przyjrzeć się argumentom przemawiającym za wyborem jednego lub drugiego toku nauki.

Czy studia dzienne różnią się od zaocznych w poziomie edukacji?

Kwestią kluczową jest to, z jakim poziomem wykształcenia wychodzi absolwent kończąc studia. Niektórzy spodziewają się, że tryb stacjonarny zagwarantuje lepszą jakość nauczania, ponieważ wiąże się on ze znacznie większą liczbą godzin spędzonych na uczelni. Takie myślenie stanowi jednak błąd i duże uproszczenie, ponieważ studia zaoczne realizują identyczny program nauczania jak tryb dzienny. Zajęcia są bardziej skumulowane, podczas gdy studia stacjonarne rozkładają tą samą podstawę programową na kilka dni w tygodniu. Na studiach zaocznych przyswoić można dokładnie taką samą wiedzę, wymaga to jednak więcej samodzielności od studenta. Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest znacznie większa ilość czasu jaka zostaje do wykorzystania. Studia zaoczne stanowią więc dobre rozwiązanie dla ludzi posiadających wiele różnych obowiązków – na przykład zawodowych i rodzinnych, oraz ceniących sobie oszczędność czasu.

Tryb nauczania a rynek pracy

Warto rozważyć również, czy wybrany system nauczania ma wpływ na późniejszą pozycję na rynku pracy. Trzeba pamiętać, że poszukiwani są przede wszystkim ludzie z praktycznym doświadczeniem. Ponieważ pracodawcy świetnie zdają sobie sprawę, że od strony programowej studia dzienne niczym nie różnią się od zaocznych, często wolą postawić na tego kandydata, który oprócz skończonej uczelni, może pochwalić się większym doświadczeniem zawodowym.

Co wybrać?

Nie ma jednej, obiektywnej odpowiedzi na to pytanie, jest to kwestia potrzeb i priorytetów kandydata, jednak z całą pewnością osoby stawiające na szybki i intensywny rozwój zawodowy powinny rozważyć wybór na studiów zaocznych – ze względu na oszczędność czasu jaką gwarantują. Daje to możliwość realizowania się na wielu płaszczyznach jednocześnie.

Wszystkich zainteresowanych studiami licencjackimi, inżynierskimi, magisterskimi i podyplomowymi, zapraszamy do WSZIP – https://wwszip.pl/

Dodaj komentarz