Technologia klejenia z utwardzaniem UV.

Nowoczesne technologie klejenia ze sobą różnorodnych przedmiotów pojawiają się coraz częściej. Jedną z nich jest na przykład technologia opierająca się o kleje utwardzane promieniowaniem UV. Jest to całkiem ciekawa technologia klejenia, zapewniająca bardzo dobre parametry techniczne wykonywanych spoin, będąca jednocześnie stosunkowo przystępna cenowo. tego typu rozwiązania technologiczne, znajdują stosunkowo szerokie zastosowanie w wielu przypadkach, szczególnie zaś w branżach elektronicznej i elektrotechnicznej. Zobaczmy jednak gdzie jeszcze wykorzystywane są promiennie UV do utwardzania klejów, oraz jak przebiega proces klejenia w tym przypadku.

Klejenie z zastosowaniem utwardzania promieniowaniem UV.

Sam proces klejenia w tym przypadku nie należy do jakichś szczególnie skomplikowanych. W zasadzie jest to proces bardzo zbliżony do innych procesów klejenia. Tak samo jak w każdym innym przypadku, tak też i tutaj należy starannie przygotować klejone powierzchnie. Muszą one być suche, czyste, pozbawione jakichkolwiek zadziorów i odtłuszczone. Następnie na każdej z nich należy rozprowadzić równomierną, cienka warstwę kleju, po czym klejone przedmioty można ze sobą złożyć. Od tej chwili, w zależności od zastosowanego kleju, będziemy mieć około 40-60 minut do momentu, kiedy konieczne będzie utwardzenie spoiny. W tym czasie możemy dowolnie manipulować klejonymi przedmiotami, lub też przygotować więcej spoin do jednoczesnego ich utwardzenia.

Sam proces utwardzania jest tutaj bardzo wymagający. W tym celu należy wykorzystać odpowiednio przygotowane promienniki UV do utwardzania klejów, wyposażone w odpowiednie żarniki UV. sprawność żarników będzie tutaj kwestią najważniejszą. Jeśli jego sprawność będzie zbyt słaba, może w toku utwardzania dojść do wstępnego osłabienia spoiny. Dzieje się tak w sytuacji, kiedy całość spoiny nie jest utwardzana równomiernie. W takich przypadkach, część spoiny utwardzająca się szybciej, będzie naciągać spoinę utwardzająca się wolniej i powodować jej osłabienie.

Niezbędne inwestycje produkcyjne.

Aby jednak zastosować tę technologie klejenia na liniach produkcyjnych, niezbędne będzie poczynienie pewnych inwestycji. Najważniejsze będzie zainwestowanie z odpowiednie promienniki typu UV, które odpowiadają za prawidłowe utwardzanie spoin. W przypadku dużych linii produkcyjnych, kiedy chcemy utwardzać większą ilość spoin jednocześnie, koniecznością będzie zakupienie nieco większy pieców UV. Są to duże kabiny, wyposażenie w większość ilość żarników UV, gwarantujących maksymalny poziom utwardzenia i zapewniających równomierny przebieg utwardzania na całej przestrzeni kabiny. Będzie to więc idealne rozwiązanie do dużych zakładów produkcyjnych. Bardzo często wykorzystywane będą także pojedyncze promienniki typu UV, do bieżącego utwardzania na linii produkcyjnej. Jest to możliwe przede wszystkim z tego względu, iż utwardzanie zajmuje w tym przypadku około 10 sekund, a więc wystarczająco krótko, aby wdrożyć tego typu technologię na linie produkcyjne.

Dodaj komentarz