Ubezpieczenia rolnicze i obowiązek ich wykupu.

Ubezpieczenia rolnicze to bardzo szeroki temat, któremu należy poświęcić wystarczająco dużo miejsca. Chodzi tutaj bowiem o to, aby był on dobrze zrozumiany, co nie zawsze jest takie oczywiste. Dla wielu rolników, obowiązek wykupienia ubezpieczenia to rozbój w biały dzień. No bo przecież kiedyś ubezpieczeń nie było i też było. A jak przyszła powódź, to państwo pomogło odbudować gospodarkę. Albo i nie pomogło. Różnie bywało. Dlatego też, pojawiło się zagadnienie takie jak ubezpieczenia rolnicze, które mają zapewnić bezpieczeństwo gospodarstwo na wypadek różnych zdarzeń losowych. Warto sprawdzić o co w tym wszystkim chodzi, bowiem jest to z punktu widzenia większości gospodarstw, jednak bardzo korzystny obowiązek.

Skąd wzięły się obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze?

Ubezpieczenia rolnicze, a w zasadzie te obowiązkowe są uregulowane w odpowiedniej ustawie. Chodzi tutaj o ustawę z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunalnych. W jej treści znajdziemy dokładnie wyszczególnione przypadki, kiedy, w jakich okolicznościach, rolnik będzie podlegać pod obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze, a kiedy będzie to dla niego tylko dobrowolną opcją. Jest to ważna kwestia, bowiem nie wywiązywanie się z obowiązku nakładanego ustawą, grozi nałożeniem kary grzywny, która może być czasami bardzo wysoka.

Kiedy ubezpieczenia rolnicze będą obowiązkowe?

Zgodnie z przytoczoną powyżej ustawą, ubezpieczenia rolnicze będą stawać się obowiązkowe do rolników którzy:

  • Są osobami fizycznymi
  • Prowadzą gospodarstwo o powierzchni upraw rolnych powyżej 1 ha
  • Przynajmniej częściowo rozliczają się przy pomocy podatku rolnego.

Spełniając te trzy przesłanki, należy liczyć się z obowiązkiem wykupienia odpowiednich ubezpieczeń rolniczych.

Jakie ubezpieczenia będą obowiązkowe?

To także ważna kwestia, aby wiedzieć, które ubezpieczenia rolnicze, będą obowiązkowe do wykupienia w myśl przytoczonej powyżej ustawy. Zgodnie z jej zapisami, należy wykupić następujące polisy ubezpieczenia rolniczego: ubezpieczenie OC rolnika, ubezpieczenie zabudowań gospodarczych. Są to dwie podstawowe polisy, dzięki którym gospodarstwa będą zabezpieczone na wypadek różnorodnych zdarzeń losowych, które mogłyby doprowadzić nawet do bankructwa. Dzięki temu, że pojawiło się obowiązkowe ubezpieczenie rolnicze, gospodarstwa większe, o większym areale upraw rolnych będą przed tym zabezpieczone.

Podsumowanie.

Generalnie rzecz więc ujmując, założeniem ustawodawcy nie było tutaj obłożenie biednych rolników dodatkowymi kosztami. Raczej podstawowym zamysłem, przemawiającym za tym, aby ubezpieczenia rolnicze były w niektórych przypadkach obowiązkowe jest kwestia bezpieczeństwa sektora rolnego w kraju. W razie poważniejszych kataklizmów, które mogłyby zniszczyć wiele gospodarstw, wszystkie większe będą prawidłowo zabezpieczone. Wobec czego też, nie trzeba będzie sięgać do kieszeni podatnika w celu ratowania zagrożonego sektora rolnego.

Dodaj komentarz