Zabezpieczenia w budownictwie drogowym

Współczesne budownictwo drogowe sięga coraz częściej po nowoczesne rozwiązania technologiczne, służalcze wzmacnianiu struktury budowanych dróg i wydłużaniu ich żywotności. Materiały stosowane w tym przypadku to przede wszystkim materiały geosyntetyczne produkowane z włókien polipropylenowych, czy tez poliestrowych oraz innych, zapewniających wysoką wytrzymałość na działanie czynników mechanicznych oraz chemicznych. Warto tutaj przyjrzeć się tym materiałom nieco bliżej, aby przekonać się, iż ich zastosowanie rzeczywiście bardzo korzystnie wpływa na trwałość budowanych nawierzchni drogowych, czy tez innych elementów w budownictwie technicznym.

Wzmocnienie warstwy podbudowy dróg i autostrad.

Aby budować drogi trwałe i odporne na obciążenia, jakim poddawane są w toku naturalnej i bardzo intensywnej eksploatacji, trzeba sięgać po nowoczesne rozwiązania technologiczne, które zapewnią stabilizację warstw podbudowy jak i zbrojenie wierzchniej warstwy bitumicznej. W tym zaś zakresie najlepiej sprawdzają się geosiatki miragrid, tworzone z pasm o prostopadłym układzie tworzących oczka. Dzięki temu zapewniona jest bardzo współpraca z gruboziarnistym kruszywem na zasadzie zazębiania. Zastosowanie tego typu geosiatki w warstwach podbudowy drogowej będzie bardzo dobrze stabilizować grunt i zapewniać uniemożliwienie przesuwania się podbudowy w gruncie wskutek obciążeń mechanicznych działających w toku normalnej eksploatacji drogi. Geosiatki charakteryzują się bardzo dobrą wytrzymałością na rozciąganie oraz dobrymi wartościami tarcia w stosunku do gruboziarnistego podłoża, dzięki czemu perfekcyjnie sprawdzają się w przypadku zbrojenia gruntów niespoistych. Mogą być wykorzystywane także w przypadku zbrojenia skarp składowisk odpadów, czy też w przypadku budowy wszelkiego rodzaju murów oporowych.

Ograniczenie postępu erozji.

Erozja gleb i gruntów gruboziarnistych jest procesem naturalnym, którego nie sposób zatrzymać, a który w wielu przypadkach może negatywnie wpływać na trwałość dróg czy też autostrad, wobec czego należy przynajmniej zatrzymać skutki jej działania. W tym celu wykorzystywana będzie mata antyerozyjna zabezpieczająca wszelkiego rodzaju skarpy i osuwiska przed skutkami erozji. Pobocza nowo budowanych dróg mają dość sporą tendencję do osuwania się, a dzięki zastosowaniu maty antyerozyjnej, możliwe będzie zabezpieczenie wszelkich skarp przed osuwaniem się na drogi. Generalnie rzecz ujmując, można powiedzieć, iż mata antyerozyjna będzie jednym z lepszych rozwiązań w przypadku zbrojenia zboczy dróg, brzegów rzek czy też zbiorników wodnych, jak również w przypadku wzmacniania struktury skarp składowisk odpadów. Jej zastosowanie na chwilę obecną jest kwestią wręcz niezbędną, wywierającą korzystny wpływ na trwałość budowanych konstrukcji w budownictwie drogowym i hydrotechnicznym.

Dodaj komentarz