Zaciski hamulcowe w pojazdach i ich eksploatacja.

W zdecydowanej większości pojazdów samochodowych, będziemy mieć do czynienia z zaciskami hamulcowymi, zapewniającymi bezpieczne zatrzymywanie pojazdu. Jest to szczególnie istotne w przypadku pojazdów ciężarowych, których droga hamowania przez wzgląd na ładunek może być znacznie wydłużona. Tutaj zachodzi też konieczność zapewniania wysokiej sprawności całego układu hamulcowego oraz pneumatycznego, jak również samych zacisków. Jest to niezbędne do prawidłowej i bezpiecznej obsługi pojazdu ciężarowe. Przyjrzyjmy się zatem występującym w tym przypadku zagrożeniom i sprawdźmy, jak można im przeciwdziałać, aby poruszanie się po drogach i sama obsługa pojazdu była w stu procentach bezpieczna.

Najczęstsze uszkodzenia zacisków i przyczyny ich powstawania.

Do zdecydowanie najczęściej występujących uszkodzeń zacisków hamulcowych należy bez wątpienia zaliczyć korozję, która wpływa na wyraźne ograniczenie efektywności hamowania, co przekłada się także na obniżenie bezpieczeństwa na drogach. Winą za ten stan rzeczy najczęściej należy obarczyć układ pneumatyczny a ściślej rzecz biorąc, osuszacz powietrza. Jego nieprawidłowe działanie wpływa na zwiększony poziom wilgotności sprężonego powietrza podawanego do zacisków. Wilgoć zaś wpływać będzie na pojawianie się korozji na samych zaciskach, jak i na tarczach hamulcowych. Trzeba więc tutaj zadbać o to, aby osuszacz powietrza działał w stu procentach sprawnie i stabilnie, obniżając wilgotność sprężonego powietrza do wymaganego poziomu poniżej 21%. Jest to bardzo istotna kwestia, toteż należy zwrócić szczególną uwagę na kwestię poprawnej pracy osuszacza, jak również na cały układ pneumatyczny. Obniżona wydajność hamowania może się także wiązać z niedostatecznym ciśnieniem sprężonego powietrza.

Wymiana i regeneracja zacisków hamulcowych.

W przypadku, kiedy jednak dojdzie do skorodowania powierzchni zacisków hamulcowych, należy przeprowadzić konkretne rozeznanie co do dalszych działań. Mamy tutaj bowiem dwie możliwości. Jedną jest kosztowna wymiana zacisku na nowy. Drugą opcją jest jego regeneracja. Trzeba jednakże pamiętać, iż regeneracja zacisków w samochodach nie zawsze jest możliwa. Jeśli korozja zacisku jest zbyt zaawansowana, może się okazać, iż regeneracja jest niemożliwa do przeprowadzenia. W takich przypadkach koniecznością będzie kosztowna wymiana zacisków na nowe. Wobec tego tez, warto jednak systematycznie kontrolować stan techniczny zacisków i osuszacza, jak również całego układu pneumatycznego, bowiem dzięki temu możliwe będzie szybkie wychwycenie nieprawidłowego działania, a co za tym idzie, przeprowadzenie regeneracji zacisków zamiast ich wymiany. Z całą pewnością będzie to rozwiązaniem o wiele bardziej ekonomicznym, o czym warto tutaj pamiętać. Po co przepłacać za wymianę zacisków, skoro ich regeneracja pozwoli na spokojną ich eksploatację przez kolejnych kilka lat.

Dodaj komentarz