Dlaczego okna nie mogą być całkowicie szczelne?

W mieszkaniach z naturalną lub mechaniczną wentylacją wywiewną, stopień przepływu powietrza bywa zbyt niski, co uniemożliwia jego zrównoważony przepływ. To z kolei naraża układ oddechowy człowieka na przebywanie w niekorzystnych dla niego warunkach.

Pomieszczenia, w których okna zbyt szczelne, panuje zbyt wysokie stężenie CO2, suche lub nadmiernie wilgotne powietrze. Producent stolarki okiennej w nie tak jeszcze odległych czasach nie tworzył przecież szczelnych okien, ani szczelnie montowanych, a to z kolei zapewniało naturalną cyrkulację gazową, która wystarczyła do właściwego funkcjonowania. Mówimy tu przede wszystkim o czasach, gdy okna były uszczelniane kitem i gdy nikt nie słyszał o silikonie. Pierwszą linią ochrony przed wilgocią był natomiast rozkładany na parapecie mech.

Intuicyjnie oczekujemy, że świeże powietrze właśnie dostanie się przez okna Trójmiasto do środka. Jednak najnowsze technologie produkcji umożliwiły uzyskanie zupełnie szczelnych okien. To z kolei sprawia, że zmuszeni jesteśmy do zadbania o przewietrzenie pomieszczenia, rozszczelniając lub otwierając okna na oścież przez 5 – 10 minut, aby skutecznie wymienić powietrze w średniej wielkości domu. To niestety dość kosztowna droga na skróty, bo wraz z wymianą gazową, narażamy budynek na spore straty energii, szczególnie w okresie grzewczym, kiedy stare, ciepłe powietrze ma zostać zastąpione nowym, ale lodowatym, które następnie trzeba ogrzać. W tym przypadku zdecydowanie lepiej będzie rozszczelnić okna. Rozszczelnienie jest możliwe dzięki okuciom obwiedniowym, zainstalowanym wokół każdego skrzydła okiennego.

Co daje rozszczelnienie okien?

Okna powinny być rozszczelnienie, aby w pomieszczeniach była wystarczająca ilość tlenu. Nadmierne stężenie dwutlenku węgla, a także obecność w powietrzu nadmiernej ilości substancji toksycznych wydzielanych przez materiały budowlane – takie warunki nie sprzyjają utrzymaniu zdrowia. Nie bez znaczenia jest wzrastająca wilgotność powietrza, objawiająca się skraplaniem na ścianach, szybach, co prowadzi do rozwoju pleśni i chorobotwórczych grzybów. Grzybnie rozwijają się na ościeżach okiennych i nadprożach, na ścianach, pod parapetami, w narożach pokojów oraz za meblami. Oprócz negatywnego oddziaływania na układ oddechowy użytkowników, wilgoć i zagrzybienie prędzej czy później zniszczą konstrukcję budynku.

Zbyt szczelnie zamknięte okna mogą powodować problemy z działaniem wentylacji
Dopływ świeżego powietrza z zewnątrz upośledza prawidłowe funkcjonowanie kanałów wywiewnych wentylacji naturalnej. Brak wystarczającego dopływu świeżego powietrza może odwrócić przepływ w kanałach wentylacyjnych. Powstaje wtedy zjawisko nawiewania zimnego powietrza do wnętrza pomieszczenia. Niedostateczna ilość świeżego powietrza, odbije się negatywnie podczas spalania gazu, w urządzeniach o otwartej komorze spalania. Skutkiem tego może być produkcja śmiertelnego czadu.

Dodaj komentarz