Oszczędność prowadzenia działalności produkcyjno usługowej.

Prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze produkcyjnym bądź też usługowym, pociąga za sobą zawsze konieczność ponoszenia wielu kosztów stałych. W niektórych przypadkach będą one dość poważnym obciążeniem firmowego budżetu, jak na przykład kwestia rachunków za energię elektryczną, co jest szczególnie wyraźne w przypadku lokali gastronomicznych oraz zakładów produkcyjnych, gdzie wykorzystuje się dużą ilość maszyn i urządzeń elektrycznych o dużej mocy. Niemniej jednak rachunki za energię można dość wyraźnie obniżyć poprzez zastosowanie kompensacji mocy biernej, za którą także trzeba zapłacić dostawcy energii. Zobaczmy zatem jak to wszystko ugryźć, aby osiągnąć faktycznie obniżenie kosztów energii elektrycznej.

Podstawowe zagadnienia

W przypadku wszelkich zakładów produkcyjnych, czy też punktów usługowych, oraz innych, gdzie dostawca energii elektrycznej zapewnia nam przyłącze o mocy powyżej 40 kW, wymaga od nas jednocześnie określonego współczynnika mocy tg ɸ, najczęściej na poziomie mniejszym lub równym 0,4. przekroczenie tej wartości będzie powodować dodatkowe koszty, a ma miejsce zawsze kiedy odbiornikami energii elektrycznej będą urządzenia o indukcyjnym charakterze działania. W takich okolicznościach dostawca z reguły pobiera opłatę za energię bierną, co niestety, bardzo często może stanowić dość poważny koszt bieżący. Aby tego uniknąć należy zastosować kompensację mocy biernej poprzez zainstalowanie baterii kondensatorów. Co najważniejsze, to fakt, iż prawidłowe wykonanie urządzenia zapewnia nam brak konieczności jego obsługi i jego wysoki poziom bezawaryjności. Można nawet szacować iż bateria kondensatorów będzie nam skutecznie kompensować moc bierną przez wiele lat po instalacji. Możemy więc tutaj powiedzieć, iż kompensacja mocy biernej to idealne rozwiązanie do wszystkich tych zakładów, gdzie eksploatuje się urządzenia z dużymi silnikami krokowymi itp., które pozwoli na skuteczne ograniczenie kosztów prowadzenia takiej działalności.

Zasada działania kompensacji mocy biernej.

Zasada działania układu jest stosunkowo prosta. Składa się on z odpowiedniego regulatora, który zgodnie z ustawieniem będzie podłączać i odłączać baterie kondensatorów w celu uzyskania stanu skompensowania mocy biernej. W zależności od potrzeb odbioru energii, prąd od dostawcy będzie płynąć albo bezpośrednio, albo tez przez baterię kondensatorów, co pozwoli na uzyskanie odpowiedniego poziomu kompensacji mocy biernej, a to rzecz jasna przekładać się będzie na wyraźne ograniczenie kosztów związanych z użytkowaniem energii elektrycznej. Generalnie rzecz więc ujmując, jest to rozwiązaniem idealnym dla każdego zakładu, który potrzebuje dużej mocy dostarczanej przez zakład energetyczny a przy tym wszystkim bardzo często może dochodzić do przekroczenia poziomu mocy tg, co będzie powodować podnoszenie kosztów za użytkowanie energii elektrycznej.

Dodaj komentarz