Przechwytywanie lotnych zanieczyszczeń lakierniczych.

Lotne zanieczyszczenia chemiczne wewnątrz pomieszczeń lakierniczych stanowią bardzo niebezpieczny element odpadowy procesu lakierniczego. W związku z tym należy je w jak największym stopniu umiejętnie przechwycić celem przekazania do utylizacji. Głównym zagrożeniem jest rzecz jasna zanieczyszczenie środowiska, aczkolwiek trzeba tutaj także pamiętać, iż zanieczyszczenia te, w dużej mierze będą mieszać się z zanieczyszczeniami organicznymi, czyli kurzem, a w pewnych warunkach termodynamicznych mogą opadać i przedostawać się w strumień roboczy powietrza pod ciśnieniem i zwyczajnie mieszać się z lakierem osłabiając wytrzymałość całej powłoki lakierniczej, a jednocześnie obniżając jej jakość wizualna i estetyczną.

Ograniczenie wpływu lotnych zanieczyszczeń chemicznych na jakość realizowanych prac.

Celem osiągnięcia lepszego poziomu jakości prowadzonych prac lakierniczych, należy w jak największym zakresie przechwytywać wszystkie lotne zanieczyszczenia wewnątrz pomieszczeń lakierniczych. W tym celu należy stosować odpowiedni system recyrkulacji powietrza wewnętrznego z jego filtracją, jak również zastosować filtry osadowe, które przechwytywać będą swobodnie unoszące się zanieczyszczenia chemiczne. najlepszą funkcjonalnością mogą się tutaj poszczycić filtry sufitowe, które będą skutecznie przechwytywać tak zwaną mgiełkę lakierniczą, która jako, że powstaje w wyniku działania pracy, nabiera temperatury często wyższej od otoczenia a przez to też zaczyna się unosić ku górze w procesie konwekcji powietrznej. Tutaj zanieczyszczenia te są przechwytywane przez sufitowe filtry osadowe i wiązane w ich wnętrzu, aby uniemożliwić ich opadanie i wywieranie negatywnego wpływu zarówno na samą efektywność pracy, jak również na warunki pracy. Mgiełka lakiernicza może skutecznie ograniczać widoczność pracownikom co także przekładać się będzie na gorszy poziom jakości realizowanych procesów lakierniczych.

Tradycyjne systemy wentylacyjne.

Oczywiście do tego wszystkiego należy jeszcze dołożyć tradycyjny system wentylacji, zapewniający wymianę powietrza z zewnątrz. Przy czym trzeba pamiętać o zastosowaniu odpowiednio dopasowanych filtrów, na wlocie i wylocie powietrza, aby przechwycić zewnętrzne zanieczyszczenia w postaci pyłów i kurzu, oraz wewnętrzne w postaci lotnych zawiesin chemicznych. Jest to bardzo ważnym aspektem, bowiem przedostanie się chemicznych zanieczyszczeń na zewnątrz doprowadzi w długoterminowej perspektywie do zanieczyszczenia środowiska, co także nie będzie korzystne dla człowieka i jego działalności. W związku powyższym w prowadzeniu warsztatów lakierniczych, konieczne jest zastosowanie skonsolidowanych systemów oczyszczania powietrza i wychwytywania zanieczyszczeń na każdym niemalże etapie, dzięki czemu proces lakierniczy będzie realizowany w lepszych warunkach, zaś środowisko naturalne nie będzie cierpieć w wyniku działalności ludzkiej.

Dodaj komentarz