Przegląd techniczny pojazdów ciężarowych i dostawczych.

Prowadzenie firmy transportowej, wymaga posiadania odpowiednio dużego taboru pojazdów ciężarowych i dostawczych, co rzecz jasna będzie wiązać się z dość sporymi kosztami. Niemniej jednak nie koniec na tym, bowiem samo posiadanie pojazdów nie wystarczy. Trzeba będzie jeszcze o nie prawidłowo zadbać, co wiązać się będzie z kolejnymi z kosztami. Przeprowadzanie regularnych przeglądów, jest tutaj szczególnie istotne, tym bardziej, jeśli chodzi o kwestie układu pneumatycznego w tego typu pojazdach. Jakby w końcu nie patrzeć, pojazdy ciężarowe i dostawcze wykorzystują układ pneumatyki do zapewnienia sobie prawidłowego poziomu funkcjonalności, co tutaj będzie kwestią kluczową.

Systematyczne przeglądy techniczne i bieżąca kontrola.

Do zdecydowanie najważniejszych zadań każdego właściciela tego typu firm transportowo spedycyjnych, należeć będzie zagwarantowanie możliwości przeprowadzania bieżących kontroli stanu technicznego pojazdu. Chodzi tutaj głównie o kwestię utrzymania układu pneumatyki w stanie gwarantującym poprawną pracę samego układu, oraz wszystkich podzespołów wykorzystujących sprężone powietrze do prawidłowego działania. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu tego typu układów, będzie zachodzić konieczność podjęcia natychmiastowych działań naprawczych, bowiem zbyt długa eksploatacja pojazdu z niesprawnym do końca układem pneumatycznym, będzie prowadzić do nasilania się uszkodzeń a ostatecznie doprowadzi do takiego ich poziomu, iż jedynym wyjściem będzie kompletna wymiana całych podzespołów. Wiązać się będzie nieodłącznie z koniecznością poniesienia wyjątkowo dużych kosztów, wobec czego też, warto jednak regularnie sprawdzać stan techniczny układu pneumatyki i podejmować działania, póki możliwa do przeprowadzenia będzie jeszcze regeneracja, która przecież jest zawsze rozwiązaniem o wiele bardziej przystępnym cenowo.

Regeneracja układu pneumatycznego.

Jako, że zdecydowanie najczęściej uszkodzeniom ulegać w tym przypadku osuszacz powietrza, warto właśnie na ten element zwrócić szczególną uwagę. W przypadku wczesnego wychwycenia nieprawidłowości w jego działaniu, możliwe będzie przeprowadzenie jego regeneracji. Ogólnie rzecz biorąc regeneracja pneumatyki w samochodzie dostawczym oraz ciężarowym możliwa będzie jedynie w przypadku wczesnego wychwycenia niezgodności. W przypadku zaś samego osuszacza, problemem będzie to, iż odpowiada on za obniżenie wilgotności powietrza atmosferycznego wprowadzanego do układu, do poziomu poniżej 19% procent, bowiem poziom wyższy, będzie przyczyniać się do powstawania korozji na samym osuszaczu, elementach sprężarki, oraz pozostałych elementach wykorzystujących sprężone powietrze do działania. Co więcej, nadmierna ilość wilgoci w układzie sprężonego powietrza, będzie także przekładać się na znaczne obniżenie wydajności urządzeń pracujących w oparciu o sprężone powietrze, czyli przede wszystkim układu hamulcowego, wszystkich siłowników, czy też nawet zawieszenia pneumatycznego. Jednym słowem układ pneumatyczny stanowi bardzo ważny element, na który należy zwrócić szczególną uwagę, aby wszystkie pojazdy floty mogły służyć długo i bezproblemowo.

Dodaj komentarz