Wybór ubezpieczenia OC gospodarstwa rolnego.

Każde gospodarstwo rolne powinno posiadać ubezpieczenie OC, które pozwala na komfort w razie zaistnienia jakichkolwiek nieprzewidzianych wypadków. Mowa tutaj przede wszystkim o wypadkach, w których szkodę poniosą osoby trzecie, a którym z tego tytułu należne będzie odszkodowanie. W przypadku braku ubezpieczenia OC, niestety ale rolnik z własnej kieszenie będzie obowiązany wypłacić odszkodowanie. Dlatego też, warto takowe ubezpieczenie posiadać, gdyż do wypadków zawsze dochodzić. Oczywiście w przypadku małych gospodarstw, bowiem w przypadku gospodarstw o powierzchni areału uprawnego powyżej jednego hektara, ubezpieczenie OC jest absolutnie obowiązkowe.

Dlaczego ubezpieczenie OC gospodarstwa rolnego jest obowiązkowe?

Obowiązek posiadania ubezpieczenia dla rolników z gospodarstwami o powierzchni powyżej jednego hektara wynika z Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku, o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ustawa ta bardzo dokładnie precyzuje wspomniany obowiązek posiadania ubezpieczenie OC gospodarstwa rolniczego, ale także obowiązek posiadania ubezpieczenia OC dla maszyn rolniczych, oraz ubezpieczenia zabudowań gospodarskich na wypadek zdarzeń losowych. Dodatkowo w kwestii obowiązkowych ubezpieczeń warto jeszcze wspomnieć o rolnikach którzy pobierają dopłaty gwarantowane. Otóż są oni dodatkowo obowiązani do wykupienia ubezpieczenia uprawy rolnych przynajmniej w zakresie 50% posiadanych upraw. Zapewnia to po prostu wyższy poziom bezpieczeństwa w wyniku wystąpienia zdarzeń takich jak susza, pożary, gradobicie, czy też nawet wiosenne przymrozki. Tak więc produkcja rolna z dopłatami skarbu państwa, będzie objęta także w swojej połowie obowiązkiem ubezpieczenia.

Wybór właściwej polisy ubezpieczenia.

moja polisa
Porównywarka ubezpieczeń rolniczych – mojapolisa.net.pl

Niezależnie od tego, że wyżej wymienione ubezpieczenia będą obowiązkowe, rolnik może samodzielnie dokonać wyboru ubezpieczalni. Wynika to przede wszystkim z faktu tego, iż każde gospodarstwo rolne będzie mieć zupełnie inne warunki terenowe, geograficzne, a w związku z tym także i inne rodzaju zagrożenia będą na danym terenie występować. W przypadkach terenów objętych zagrożeniem powodziowym, warto wybrać polisę która w tym zakresie jest korzystniejsza dla rolnika. Aby dokonać prawidłowego doboru, warto skorzystać z usług doradcy, bądź też samodzielnie skorzystać z porównywarki ubezpieczeniowej. Jedną z takich aplikacji znajdziemy na stronie mojapolisa.net.pl, gdzie wystarczy podać interesujące nas najbardziej parametry oferty a w odpowiedzi dostaniemy wszystkie oferty uszeregowane od najatrakcyjniejsze. Oczywiście potem trzeba będzie jeszcze osobiście wybrać do biura ubezpieczalni, bowiem porównywarki mogą czasem mieć nieaktualne dane dotyczące poszczególnych ofert. Na szczęście obecnie zdarza się to już wyjątkowo rzadko.

Dodaj komentarz