Skuteczne odwadnianie gruntu.

W trakcie realizacji jakichkolwiek robót ziemnych, bardzo często może się okazać, iż teren, na którym maja być prowadzone prace, jest niestety terenem podmokłym, co znacznie utrudnia realizację inwestycji. W takich przypadkach, koniecznością będzie odprowadzenie zalegającej w gruncie wody na czas prowadzenia robót ziemnych, a dokonać można tego poprzez zastosowanie odpowiedniej instalacji igłofiltrowej. Instalacje tego typu służą z założenia do czasowego obniżania poziomu wody gruntowej, a więc w tym szczególnym przypadku będą sprawdzać się wyśmienicie. Trzeba tylko odpowiednio dobrać instalację do konkretnych potrzeb w danym przypadku, i można będzie zagwarantować sobie odpowiednie warunki do realizacji prac ziemnych nawet w terenie silnie podmokłym.

Jak działa instalacja igłofiltrowa?

Przede wszystkim, zacznijmy od tego, iż woda gruntowa, to woda, która stale napływa na teren realizacji prac, a skutkiem tego, jej jednorazowe odprowadzenie nie zda w tym przypadku egzaminu. Tutaj trzeba zastosować rozwiązanie, które pozwoli nam na ciągłe odprowadzanie wody, przez cały czas prowadzenia prac ziemnych w danym terenie. Sama instalacja zaś, działa na zasadzie wprowadzenia do gleby igłofiltrów, połączonych z kolektorem ssącym, a za jego pośrednictwem z agregatem pompowym, który w tym przypadku odpowiada za wytworzenie podciśnienia w instalacji a tym samym odsysanie napływającej w okolice końcówki roboczej igłofiltra wody i jej odprowadzenie na bezpieczną dla prowadzonych prac odległość. Musimy tutaj jednak pamiętać, iż odwadnianie gruntu ta metodą będzie skuteczne tylko i wyłącznie w przypadku prawidłowego zamontowania całej instalacji, co wymaga pewnej wiedzy i doświadczenia.

Prawidłowy montaż instalacji igłofiltrowej.

Aby instalacja igłofiltrowa mogła skutecznie obniżać poziom wody gruntowej, a jej nadmiar odprowadzać na bezpieczna odległość, musi być poprawnie zamontowana. Tutaj podstawowymi założenia jest rozmieszczenie samych igłofiltrów, a więc podstawowej części roboczej całej instalacji. W przypadku wykopów, na przykład pod linie wodociągowe, instalacja powinna być przeprowadzona wzdłuż całego terenu prowadzenia prac, po obydwu stronach wykopu. Igłofiltry powinny być zatopione w gruncie w odległości około jednego metra od siebie (tutaj dużo zależy od ilości wody gruntowej – czym większa jej ilość, tym igłofiltry powinny się znajdywać bliżej siebie), na głębokości około pół metra większej od głębokości prowadzonych robót. Następnie powinny być podłączone do kolektora ssącego oraz agregatu pompowego, ale trzeba tutaj pamiętać o tym, że każdy agregat ma swoją ograniczoną wydajność, a więc nie jest w stanie obsłużyć nieograniczonej ilości igłofiltrów. Im więcej igłofiltrów będziemy chcieli w danym przypadku zastosować, tym większą ilość agregatów pompowych będziemy potrzebować. Dobre rozstawienie igłofiltrów, i odpowiedni dobór mocy urządzeń będzie tutja podstawą do skutecznego odwadniania gruntu przy zastosowaniu metody igłofiltrowej.

Dodaj komentarz